Taxi's Brugge

Geen verplichte gemeentebelasting voor taxi’s en VVB

Foto: aangeleverd door stad Brugge

De Vlaamse regering heeft de verplichte inning van de gemeentebelasting voor taxi’s en VVB-vervoer geschorst voor 2020. Gemeenten hebben daardoor de vrijheid om die belasting te schrappen. De Vlaamse regering bereidt voor dit soort zaken momenteel een nooddecreet voor waar gemeentes alvast op kunnen anticiperen.

In afwachting van dat nooddecreet moeten de gemeenten de retributie of belasting niet langer innen. De toezichthoudende administraties zullen hierop niet ageren. Het is nog onduidelijk wanneer over het nooddecreet gestemd zal worden. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (CD&V), eveneens burgemeester van Ledegem, is tevreden. “Dit is natuurlijk goed nieuws voor de taxisector. In Ledegem hebben we drie taxibedrijven. Ik geef toe dat we de belasting nooit geïnd hebben. Strikt gezien moest dat wel gebeuren.”

Lydia Peeters heeft in het Vlaams parlement meer details vrijgegeven. “Vergunningen afgeleverd vóór 1 januari 2020 vallen onder het decreet van 21 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg. Voor de taxidiensten is in dit decreet een maximumbelasting voorzien. De steden en gemeenten kunnen dus zelf beslissen om deze belasting te schrappen. Voor de diensten voor het verhuren van voertuigen is een vaste belasting voorzien die de gemeenten niet kunnen wijzigen, maar ze kunnen wel beslissen deze niet aan te rekenen.”

Maatregel hard nodig

Voor de vergunningen afgeleverd onder het decreet daterend van 29/3/2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer is een vaste retributie voorzien van 250 euro (te indexeren). “De gemeenten kunnen deze zelf niet wijzigen”, vertelde Peeters in het Vlaams parlement. “Gemeenten zijn in uitvoering van het decreet gehouden de verschuldigde retributies te innen. Gezien de bijzondere omstandigheden is er binnen de Vlaamse regering afgesproken een initiatief te nemen om het decreet aan te passen, zodat de steden en gemeenten de decretaal bepaalde belastingen en retributies voor 2020 mogen verlagen of op nul brengen. In tussentijd zullen de toezichthoudende administraties niet ageren op het niet strikt toepassen van het huidig decreet.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.