Elektrische taxi. Foto: Jasper Léonard / BBL

Bond Beter Leefmilieu wil geen verslapping milieuregels voor taxi’s

Elektrische taxi. Foto: Jasper Léonard / BBL

De Bond Beter Leefmilieu vraagt beleidsmakers om de milieuregulering voor taxi’s niet terug te schroeven. Aanleiding is de open brief van taxifederatie GTL aan Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD). Daarin vraagt Steenbergen om de milieu-eisen voor taxi’s in het nieuwe taxidecreet terug te schroeven of uit te stellen.

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) vraagt beleidsmakers met aandrang nu slimme keuzes te maken voor de toekomst. “We roepen beleidsmakers daarom nadrukkelijk op om liever naar de oplossingen te reiken die ook het klimaat ten goede komen, zoals een premie voor emissievrije taxi’s en investeringen in voldoende snellaadinfrastructuur,” zegt Aurien Spruyt, beleidsmedewerker mobiliteit en klimaat bij Bond Beter Leefmilieu. “We begrijpen de vraag van de taxiondernemers om steun in deze economisch moeilijke tijden, maar de steunmechanismen voor de coronacrisis mogen de oplossingen voor de volgende crisis die op ons afkomt, namelijk de klimaatcrisis, niet ondermijnen.”

Het huidige milieubeleid voor taxi’s mag volgens BBL niet teruggeschroefd worden. “Dan ontnemen we onszelf de kans om onze Vlaamse klimaatdoelen voor 2030 te realiseren”, zegt Spruyt. “Dat geldt zeker voor de transportsector, die nu samen met woningen de grootste bron van CO2-uitstoot binnen de Vlaamse niet-ETS emissies vormt. Dat zijn emissies die niet gereguleerd worden door het Europees emissiehandelssysteem, maar via de nationale klimaatplannen van de lidstaten, zoals uit transport, woningen, landbouw, afval, en kleine industrie.”

Brief van GTL aan minister

Op 30 maart stuurde Pierre Steenberghen namens GTL een brief naar minister Lydia Peeters. Daarin benadrukte hij dat bedrijven van de taxisector momenteel kampen met grote verliezen door de coronacrisis. “Om de pijn te verlichten vragen we aan de minister of ze een uitstel kan beslissen en mogelijk de strenge milieueisen voor de voertuigen kan herzien die vanaf 1 januari moeten aangekocht worden. Anders gaan de overblijvende bedrijven dit financieel nog minder aankunnen.”

De Ecoscore is volgens Steenberghen als norm is niet betrouwbaar. “Veel constructeurs zien de Ecoscore niet als norm. Hoe kan je dan zonder risico een geschikt voertuig kopen?” Volgens Shem werkt de berekeningstool niet goed en hij vraagt deze te vervangen door de laatste Euronorm voor nieuwe voertuigen.

Retributie moet verdwijnen

De zero-emissie voor minibussen vanaf 2030 geeft volgens Steenberghen een ongewenst neveneffect. “In België is een B-rijbewijs beperkt tot 3,5 ton voor iedereen, dus ook voor de minibussen die omgebouwd zijn voor het vervoer van meerdere rolstoelgebruikers. Als je naar zero-emissie minibussen overschakelt, wordt door het gewicht van de benodigde batterijen een speciaal rijbewijs met vakbekwaamheidseisen verplicht. In Nederland mag men voor dergelijke aangepaste voertuigen met het gewoon rijbewijs gaan tot een MTM van 4,5 ton.”

Steenberghen wil dat de retributie op taxi- en VVB-vergunning in 2020 wordt afgeschaft. En hij vraagt ook nog aan de minister dat ze de sector zou steunen door de hinderpremie ook toe te kennen aan de bedrijven van de taxisector die de facto geen omzet meer hebben omdat hun klanten getroffen worden door de verplichte sluiting (horeca, organisatie evenementen, reizen, enz.).

De bedrijven van de taxisector hebben momenteel te kampen met belangrijke verliezen door de coronacrisis. “We schatten de omzetdaling in Vlaanderen op 90 % gedurende de laatste 14 dagen van maart, zelfs op 95% in de laatste week”, zegt Steenberghen.  “De omzet is teruggevallen op 5%. In absolute cijfers geeft dat voor de 5.937 vergunde voertuigen in Vlaanderen een omzetvermindering van 18.750.000 euro in 14 dagen.
Veel bedrijven gaan de huidige crisis niet overleven, daar twijfelen we niet aan.”

Nieuw taxidecreet

Bovendien zit de sector al met de implementatie van het nieuw decreet individueel bezoldigd personenvervoer, dat op 1 januari 2020 in voege getreden is, benadrukt Steenberghen. “Voor veel taxibedrijven betekent dat enerzijds de aankoop van veel duurdere voertuigen, door de invoering van strenge milieuvoorwaarden (ecoscore 71 voor een gewoon voertuig). Anderzijds betekent het nieuwe taxidecreet een verregaande liberalisering van de taximarkt, zoals de afschaffing van de norm op het aantal taxivergunningen, verregaande deregulering van de prijzen in het taxivervoer, verhoging van de concurrentie in de steden door de nieuwe categorie van straattaxi’s die om het even waar in heel Vlaanderen vrij mogen functioneren (afschaffing van de verplichting om na elke rit terug naar de exploitatiezetel of naar de standplaats in de eigen stad of naar de volgende reeds bestelde rit te begeven).”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

1 reactie op “Bond Beter Leefmilieu wil geen verslapping milieuregels voor taxi’s”

Lorenzo Seys|08.04.20|16:09

Ecoscore 71 schrijven ze in dit artikel. Ecoscore 72 staat in de nieuwe wetgeving dacht ik? Enige duidelijkheid zou fijn zijn.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.