HTM, station Hasselt

3.000 euro compensatiepremie ook voor taxi- en autocarbedrijven

De Vlaamse Regering gaat ondernemingen met veel omzetverlies door de coronacrisis een compensatiepremie van 3.000 euro bieden. De regeling is ook voor taxibedrijven en autocarbedrijven bedoeld die meer dan 60 procent omzet zijn kwijtgeraakt. Maar voor de autocarsector zal de premie lang niet genoeg zijn, vreest UNIZO.

Op het kabinet van minister Hilde Crevits wordt bevestigd dat taxibedrijven die een omzetverlies van 60 procent  of meer lijden, deze premie kunnen aanvragen. Het gaat dus om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Ook bedrijven in diverse andere sectoren kunnen de financiële ondersteuning aanvragen.

De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro. Er zijn maximaal vijf premies per bedrijf als er sprake is van meerdere exploitatiezetels. Ook zelfstandige taxichauffeurs in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen. Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.

Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80 procent of meer. Het omzetverlies is minstens 60 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60 procent ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is. De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.

Weinig soelaas voor autocarsector

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) reageert tevreden, maar benadrukt dat we er nog niet zijn. “Goed dat er nu werk wordt gemaakt van een compensatiepremie voor al die ondernemers en vrije beroepers die niet onder de sluitingsplicht vielen – en dus geen sluitingspremie kregen – maar wel hun omzet zagen kelderen omdat opdrachten en klanten wegbleven, omdat de aanvoer van materialen stokte, omdat ze niet veilig meer konden werken”, reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

De mate waarin deze premie van 3.000 euro soelaas biedt zal afhangen van hoe lang deze crisis nog duurt en van nog te verwachten andere maatregelen. De premie zal in elk geval al niet volstaan voor de aller zwaarst getroffen sectoren, zoals bijvoorbeeld de autocar- en de toeristische sector, waarschuwt Danny Van Assche. “Daarom moet de eerder aangekondigde schaderegeling om dit soort sectoren overeind te houden er nu heel snel komen.” UNIZO verwelkomt intussen de mogelijkheid om achtergestelde leningen over drie jaar aan te gaan, als welgekomen aanvulling op de overbruggingskredieten die federaal werden aangekondigd maar waarvan de modaliteiten nog niet bekend zijn.

Inkomsten drastisch gedaald

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is tevreden met de maatregel. “We drongen al van bij het begin aan om ook steunmaatregelen uit te werken voor zelfstandigen en kmo’s die niet verplicht moeten sluiten”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ. “We zijn tevreden dat deze er vandaag gekomen zijn. Honderdduizenden zelfstandigen mogen blijven verder werken, maar zien hun inkomsten drastisch dalen.”

Ook de regeling voor de bijberoepers weet NSZ te smaken. “Alle bijberoepers die geen sociale bijdragen betaalden zoals in hoofdberoep kunnen een premie krijgen van 1.500 euro, tenminste als men niet voor meer dan 80 procent werkt als werknemer”, zegt Christine Mattheeuws. “Omdat bijberoepers toch bijna een kwart uitmaken van het aantal zelfstandigen is dat een belangrijke beslissing voor heel wat ondernemers. Nu de meeste ondernemers zuurstof hebben gekregen op korte termijn zal het nu zaak zijn om in te zetten op business continuity. NSZ denkt alvast mee aan maatregelen om de gevolgen op lange termijn te beperken.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.