Stationsplein Aalst

Mobiliteitsraad keihard in advies over voorstel wijziging taxibesluit

Foto: ProMedia / Matthias Vanheerentals

De afschaffing van de 15-minutenregel heeft volgens de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (Mora) grote gevolgen, ook bij het ophalen van passagiers in de perimeterzones van taxistandplaatsen. Dat staat in hun advies over het ontwerp van het wijzigingsbesluit. Dat ontwerp is van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Het nieuwe besluit van de minister is vooral bedoeld om de 15-minutenregel bij bestelde ritten af te schaffen en verder om een aantal onvolmaaktheden in het decreet en in het Besluit van de Vlaamse regering (BVR) weg te werken. Maar Mora concludeert dat het schrappen van de 15-minutenregel op termijn een uitdijende impact zal hebben op het volledige systeem, als de mogelijke gevolgen voor alle betrokken spelers niet bestudeerd worden.

Zonder een adequate omkadering zet de afschaffing mogelijk het bestaan van standplaatsen zélf onder druk, zo zegt Mora. Deze opheffing kan een impact hebben op het precaire evenwicht in de bestaande regelgeving. Het onderscheid tussen de categorieën van standplaatstaxi’s en straattaxi’s wordt, zelfs binnen de perimeter, tot een minimum herleid.

Beperkte herkenbaarheid straattaxi’s

Dit ontwerpbesluit verandert niets aan de beperkte herkenbaarheid van straattaxi’s, die bijvoorbeeld geen taxilicht hebben. Er zijn geen andere eisen qua herkenbaarheid, hoewel dit nochtans belangrijk is voor de veiligheid van de klanten en voor de handhaving, gaat Mora verder. Enkel een T-plaat is nodig.

Gemeenten hebben bij dit beleid minder stimulansen om nog standplaatsen te voorzien. Als het onderscheid tussen straat-en standplaatstaxi’s minimaal wordt, wordt ook de handhaving door de gemeenten moeilijker, zegt Mora. Bovendien vermindert de duidelijkheid en veiligheid voor de klanten. Minder standplaatstaxi’s zorgt voor prijsonzekerheid bij klanten.

Bijkomende moeilijkheden voor handhaving

Mora vindt dat de handhavers onvoldoende gevolgd werden bij de voorbereiding van dit ontwerpbesluit. Ze hadden nochtans opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de handhavingsproblemen.

De principes uit het oorspronkelijke decreet worden aangetast, vervolgt de Mobiliteitsraad. Het gelijk speelveld en de dienstverlening, en de mogelijkheid van de lokale besturen om de taxisector te reguleren, komen hierdoor onder druk te staan. De aanpassing van voorwaarden voor één taxicategorie kan ervoor zorgen dat een onevenwicht tussen categorieën en actoren ontstaat, en dit op een manier die verder gaat dan initieel voorzien in het decreet. De Mobiliteitsraad stelt daarom voor om het decreet individueel bezoldigd personenvervoer, en bij uitbreiding de volledige Vlaamse taxiregelgeving, voor te leggen voor een grondig politiek en maatschappelijk debat.

GTL: zwaar advies voor minister

In een reactie op de adviezen van Mora stelt GTL openlijk de vraag of de regering deze keer naar de adviezen zal luisteren. “Mora is toch een organisatie die advies geeft en ze hebben een uitgesproken mening”, zegt Pierre Steenberghen. “Dit is een zwaar advies voor de minister en het zal hard aankomen. De 15-minutenregel wordt ook afgeschaft binnen de perimeters. En we hadden altijd voorgesteld om die in de perimeter te behouden, dus rond de taxistandplaatsen. Om daar dus geen onevenwicht te creëren tussen de taxi’s die besteld worden en de taxi’s die op de standplaatsen staan.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.