Daklicht taxi. Foto: iStock / Byoung Joo

Chiron-plicht geeft boost aan digitalisering taxisector

Daklicht taxi. Foto: iStock / Byoung Joo (onbeperkt gebruik)

De verplichte koppeling met overheidsdatabase Chiron is voor veel taxibedrijven aanleiding om hun volledige bedrijfsproces te automatiseren. Dat stelt softwareleverancier Neone dat de laatste maanden een sterkte stijging van de vraag ziet naar de planningssoftware Tamis.

“Net als de afgelopen weken is onze agenda de komende tijd gevuld met afspraken om onze planningssystemen te implementeren bij Vlaamse vervoersbedrijven”, vertelt Rob Doodkorte, algemeen directeur van Neone, leverancier van voertuigapparatuur en planningssoftware die al jaren actief is op de Belgische markt.

Volgens Doodkorte heeft het taxidecreet dat vorig jaar inging, indirect geleid tot een digitaliseringsgolf in de Vlaamse taxisector. “Bedrijven zijn volgens dit taxidecreet verplicht om hun ritdata te delen met Chiron. Wij merken dat deze elektronische plicht voor veel bedrijven aanleiding is om hun volledig bedrijfsproces te automatiseren.”

Eén van deze bedrijven is Meditaxi uit Diest, dat met 24 wagens vooral actief is in het medische vervoer. Het bedrijf is acht maanden geleden overgestapt op Neone’s planningssysteem Tamis. “Daarvoor deden wij alles manueel. Omdat we voor de Chiron-koppeling software en hardware moesten installeren, zijn we gaan zoeken naar leveranciers”, aldus zaakvoerder Lorenzo Seys.

Tablet kan in meerdere auto’s gebruikt worden

Deze zoektocht bracht het bedrijf al snel bij Neone. Het feit dat haar software werkt in combinatie met een tablet gaf de doorslag. Deze tablet, die onderdeel uitmaakt van een pakket, communiceert met een softwaresysteem in de cloud, wat ook voor de gegevensuitwisseling met Chiron zorgt. “Bij veel leveranciers moest je apparatuur installeren in de auto, terwijl Neone werkt met mobiele tablets”, legt Seys uit. Hij vertelt hoe collega-taxibedrijven soms één tablet voor meerdere auto’s gebruiken.

“Dat wordt vooral gedaan door eenmanszaken die een paar auto’s hebben, bijvoorbeeld een busje en een luxeauto. Afhankelijk van de bestelling bepalen ze dan welke auto ze meenemen. Door kentekenselectie kan de gebruikte auto geselecteerd worden en vindt de juiste data-uitwisseling plaats”, vult Doodkorte aan.

Terugkerende ritten maar één keer ingeven

De Chiron-koppeling is maar één van de vele toepassingen van Tamis voor Seys, die de gelegenheid heeft aangegrepen om het hele bedrijfsproces te digitaliseren. Als zorgvervoerder heeft het taxibedrijf vaak terugkerende ritten, zoals bijvoorbeeld dialyseritten. “Deze ritten hoeven we nu maar één keer in het systeem in te geven, waarna de software de planning dagelijks automatisch naar de chauffeur doorstuurt.”

Een andere functionaliteit die het leven van Seys behoorlijk vereenvoudigd heeft, is de facturatiemodule die aan het planningssysteem verbonden is. “Dit zorgt ervoor dat er gelijk na een rit een factuur klaar staat en wij deze niet meer handmatig hoeven aan te maken.” Ook kan het systeem van Neone ritten voor een bepaalde opdrachtgever, tegen een afgesproken tarief, uit het softwaresysteem filteren. Hierdoor is een factuur binnen een handomdraai gemaakt, zonder manueel rekenwerk.

Veel minder lege kilometers

Alhoewel de Limburgse ondernemer in het begin opzag tegen de digitalisering en naar eigen zeggen echt een man van pen en papier is, wil hij nu niet meer terug. “Ik zie nu pas echt in wat digitalisering kan doen. We hebben enorm veel tijdwinst geboekt en tevens maken we veel minder lege kilometers.”

De vermindering van de lege kilometers verklaart de ondernemer door het track-and-tracesysteem van Tamis. Hierdoor kan er vanuit de centrale real time gemonitord worden waar chauffeurs zich bevinden en kunnen binnenkomende ritten efficiënter verdeeld worden. Seys: “Voordien moest ik rondbellen om te weten waar chauffeurs uithingen om een rit uit te zetten. Door het track and trace-systeem kan ik op het scherm zien waar welke chauffeur zich bevindt.”

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.