Dashcam. Foto: iStock / show999

Dashcam in de taxi: dit zijn de regels

Dashcam. Foto: iStock / show999 (onbeperkt gebruik)

Taxichauffeurs krijgen tijdens hun werk wel eens te maken met incidenten. Dashboardcamera’s worden daarom ingezet om hun veiligheidsgevoel te garanderen en vandalisme te voorkomen. Er is geen specifieke wet voor het gebruik van deze camera’s, maar voor de verspreiding van de beelden gelden strikte regels.

Nadat er afgelopen jaren verschillende schokkende beelden opdoken die vanuit voertuigen waren opgenomen, is de verkoop van dashcams sterk gestegen in België. Dashcams zijn camera’s die op de voorruit of op het dashboard van een auto worden geplaatst om vast te leggen wat zich in het gezichtsveld van de bestuurder afspeelt. Er zijn ook dashcams met een tweede lens, waarmee wordt vastgelegd wat er verder in de auto gebeurt.

De meeste toestellen registreren alle rijgegevens en geven een geluidssignaal wanneer het voertuig een witte lijn overschrijdt of wanneer het snelheidslimiet wordt overschreden. Sommige modellen hebben eveneens een G-sensor, die een opname start op het moment dat er hard wordt geremd, er een botsing plaatsvindt of als het voertuig plotseling van richting verandert.

Een dashcam mag in België gebruikt worden zolang de privacywetgeving wordt gerespecteerd. Hier is uitgebreid onderzoek naar gedaan door de Gegevensbeschermingsautoriteit, voorheen de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Er werd hierbij ook specifiek gekeken naar het gebruik van dashcams in taxi’s. Het plaatsen van een dashcam in de taxi om veiligheidsredenen blijkt niet onder de Privacywet, maar onder de Wet tot regeling van plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s te vallen.

Regels minder streng dan voor mobiele camera’s

Dit wordt ook wel de Camerawet genoemd. De camera wordt in dit geval beschouwd als vaste camera om een privéruimte mee vast te leggen. Hoewel de regels hiervoor minder streng zijn dan voor mobiele camera’s, mag de dashcam niet worden gebruikt om het verkeer vast te leggen. Ook moeten passagiers middels een pictogram op de aanwezigheid van een camera gewezen worden en moet de Gegevensbeschermingsautoriteit de dag voordat de dashcam wordt geplaatst ingelicht worden.

Op het moment dat een bestuurder een overtreding begaat en dit wordt met een privécamera gefilmd, mogen deze beelden gebruikt worden als bewijs bij een eventuele rechtszaak. Er mag dus in strijd worden gehandeld met het recht op privacy van deze persoon. Hierbij gelden wel uitzonderingen, zoals wanneer er een wet van toepassing is die leidt tot nietigheid, er sprake is van een onregelmatigheid die de betrouwbaarheid van het bewijs aantast of wanneer het gebruik van dit materiaal in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Regels verschillend in andere landen

Net als in België geldt in veel andere Europese landen ook een gedoogbeleid voor dashcams of is het gebruik hiervan helemaal toegestaan. Maar in sommige landen, zoals Griekenland en Portugal, is het gebruik verboden of moet er toestemming worden gevraagd aan de passagiers. Omdat de wetten in verschillende landen sterk kunnen verschillen en ze aan verandering onderhevig zijn, raadt de politie bestuurders aan om zich goed in te lichten voordat zij met een dashcam naar het buitenland gaan.

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.