Christine Esteingeldoir

Leiderschaps- en teamcoach Christine: “Meer inspraak zorgt voor meer motivatie”

Christine Esteingeldoir

Als taxichauffeurs in hun werk voldoende inspraak krijgen, dan zal dat de motivatie ten goede komen. Dat zegt leiderschaps- en teamcoachcoach Christine Esteingeldoir van Querencia, een HR-adviesbedrijf dat ze in 2004 oprichtte. Na een carrière van bijna 20 jaar in de bedrijfswereld weet ze meer dan ooit hoe het is om teams aan te sturen, te motiveren en te engageren. Voor de taxisector heeft ze ook wat tips.

Dag Christine, neemt u zelf soms een taxi?

“Ja, als ik naar de luchthaven moet of na een restaurantbezoek. Ik heb er positieve ervaringen mee. Ik heb een vaste taxichauffeur die het prima doet. Het is een zelfstandige taxichauffeur die op zichzelf werkt.”

Als je een taxichauffeur aanwerft, op wat moet je dan letten?

“Uiteraard zijn de competenties van iemand erg belangrijk, maar de attitude is vaak nog meer bepalend.  Leergierigheid is een erg belangrijke factor om te weten of iemand het goed zal doen.  Hoe leergieriger iemand is, hoe meer die zal willen weten hoe alles werkt en hoe meer kans op betrokkenheid.

En heb je nog wat tips voor als de taxichauffeur eenmaal aangeworven is?

Bij de aanwerving is het belangrijk dat je checkt hoe autonoom iemand kan werken. Autonomie is een bepalende factor bij de motivatie van mensen. Het is belangrijk dat de mensen de nodige autonomie krijgen om hun job zelf in te vullen, maar zich niet aan hun lot overgelaten voelen. Dat is een goed evenwicht dat je moet vinden. Voor mensen, zoals taxichauffeurs, die vaak alleen werken, lijkt autonomie een belangrijke factor.  En hoe meer ervaring iemand heeft, hoe meer autonomie je kunt geven”

“Daarnaast is het ook een uitdaging om die mensen zich betrokken te laten voelen bij de organisatie waarvoor ze werken. Heel veel contacten verlopen via de telefoon. Ik zou ervoor zorgen dat er ook face-to-face-contacten zijn, dus minstens één of twee keer in de maand, waar er een echt contact is, niet puur functioneel. Dus momenten waar er  vanuit menselijk oogpunt wordt gekeken: hoe loopt het voor u? Wat loopt er goed en minder goed? Hoe kunnen we u ondersteunen? Het is belangrijk dat je in die gesprekken een goed evenwicht vindt in het mensgerichte en de noden van de organisatie. Wat geef je aan je medewerker en wat zijn behoeften en hoe kan je dat in evenwicht brengen met wat de organisatie nodig heeft.”

Nachtwerk lijkt me wel een discussiepunt. Hoe pak je dat aan?

“Veel mensen willen ‘s nachts niet rijden: hoe regel je dat? In sommige gevallen willen taxichauffeurs enkel de nacht doen. In andere gevallen wordt er gewisseld. Ga het gesprek aan en kijk hoe het nachtwerk onder de chauffeurs kan verdeeld worden. Praat ook over hoe we ritten aan elkaar doorgeven. Hoe gebeurt dat en wanneer? Ik geef toe dat communicatie tussen mensen soms lastig verloopt. In de samenwerking zit altijd wrijving.”

Waarom is inspraak dan zo belangrijk?

“Als mensen inspraak krijgen, dan zijn ze meer gemotiveerd. Als ze hun zeg hebben kunnen doen, dan is dat belangrijk. Inspraak is een belangrijke factor bij motivatie, ook al wordt hun idee niet uitgevoerd. Echt luisteren en in overweging nemen en terugkoppelen. En de uitleg te geven waarom dat je het wel of niet gedaan hebt. Neem de beslissingen in groep.”

Wat motiveert de werknemers dan nog?

“Werknemers moeten het gevoel hebben dat ze competent zijn om de job te doen: dat ze hun job kunnen doen. Dat ze weten hoe het systeem werkt en wat ervan verwacht wordt. Dat de doelstellingen duidelijk zijn. Dat geldt ook voor de ongeschreven regels. Dat zijn de belangrijkste zaken om mensen te motiveren, niet het loon. Een laag loon kan wel demotiverend werken. De echt motivatie ontstaat ook tussen de verbinding van mensen.”

Hou bouw je kortom sterke teams en organisaties?

“Volgens mij doe je dat met nieuwsgierigheid, resultaatgerichte moed en positief engagement.  Ik geloof dat sterke organisaties gemaakt worden door mensen die het voordeel zien in samenwerken vanuit sterkte en verschil.  Mensen die, vanuit hun eigenheid, op zoek gaan naar verbinding en elkaar en hun klanten zo versterken.”

Christine, kan je nog iets over jezelf vertellen?

“Ik werk als PCC, ICF certified coach, trainer, facilitator en inspirator voor medewerkers, managers en teams. Na een carrière van bijna 20 jaar in de bedrijfswereld weet ik wat het is om teams aan te sturen, te motiveren en te engageren. High performing teams kunnen bergen verzetten en het is mijn ambitie om met een positieve vibe uw teams naar de top te brengen.”

christine@querencia.be

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.