Emmily Talpe, burgemeester Ieper. Foto: Stad Ieper

Decreet moet voor meer taxi’s in Ieper zorgen

Emmily Talpe, burgemeester Ieper. Foto: Stad Ieper

De burgemeester van Ieper, Emmily Talpe, hoopt dat het nieuwe Vlaamse taxidecreet ervoor zorgt dat er meer taxi’s in Ieper zullen komen. Ze spreekt de wens uit dat de taxi’s meer klanten zullen krijgen en dat de tarieven ook omlaag zullen gaan.

Momenteel is het taxi-aanbod in Ieper nog beperkt, al groeide het de laatste jaren wel. In 2014 waren er amper vier taxivoertuigen in Ieper. Dat aantal is gestegen naar twintig, mede dankzij de herdenkingsperiode omtrent de Eerste Wereldoorlog en alle bijhorende evenementen. De realiteit is echter dat deze niet allemaal voortdurend in Ieper worden ingezet. Taxivergunningen konden namelijk in meerdere steden konden worden aangevraagd, zodat de houders ervan ook in diverse steden konden werken.

Veel veranderd

De burgemeester van Ieper hoopt dat het nieuwe Vlaamse taxidecreet, dat sinds 1 januari 2020 van kracht is, voor meer taxi’s in haar stad zal zorgen, zo zegt ze in Het Laatste Nieuws. Door dat decreet is er namelijk veel veranderd. Het werkingsgebied van straattaxi’s is niet meer beperkt tot de gemeente waar de vergunning was afgegeven. De prijzen werden mede omhoog geduwd door de lege terugritten naar de gemeente van herkomst. Die tarieven zijn nu vrijgegeven en het maximum van één taxi per duizend inwoners is verdwenen.

Talpe hoopt dat meer klanten de weg zullen vinden naar de taxi. En dat er een ruimer publiek zal worden bereikt, ook tijdens de nacht. “Het moet vanzelfsprekend worden om ’s nachts na een feestje de taxi naar huis te nemen. In Ieper voerden we net om die reden ook al voordelige taxi-cheques in voor jongeren. Het nieuwe taxidecreet zou meer klanten moeten opleveren voor onze taxi’s.”

Mobiliteitsplan

De burgemeester wil graag met de lokale taxisector in overleg in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan voor Ieper. Daarbij worden onder meer de huidige standplaatsen herbekeken. Volgens Talpe kan een verdere opwaardering van de taxisector ook een positieve rol spelen in de uitbouw van deelmobiliteit in de ruimere regio rond Ieper. In de Westhoek is het openbaar vervoer immers heel beperkt. Ook andere spelers, zoals Uber, kunnen dankzij het nieuwe decreet makkelijker voet aan de grond krijgen, al kreeg de gemeente tot op heden nog geen aanvraag.

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.