Antwerpen Centraal, standplaats

‘Nieuw Antwerps taxireglement is grote gok’

Foto: ProMedia / Matthias Vanheerentals

De Antwerpse gemeenteraad gaf maandagavond groen licht voor een nieuw stadsreglement voor taxidiensten. Op basis van de ontwerpteksten, lijkt de stad zich volgens Antwerpse Provinciale Taxi Unie (APTU) te wagen aan één groot experiment, waarvan de neveneffecten op dit moment onvoldoende gekend zijn. 

Het nieuwe stadsreglement voor taxidiensten, waar maandag door de gemeenteraad van de Stad Antwerpen over wordt gestemd, komt er naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Vlaamse taxidecreet. “Hoewel APTU het met de stad eens is dat een hernieuwing van het reglement noodzakelijk was om beter aan te sluiten bij nieuwe trends op het vlak van personenvervoer, waarschuwen we voor mogelijke ongewenste neveneffecten voor de Antwerpse inwoner, voor de klant en voor de taxichauffeurs”, zegt voorzitter Koen Van Oorschot.

Terwijl het nieuwe Vlaamse taxidecreet al een verregaande deregulering van de taxisector doorvoert, gaat de Stad nog een stap verder, klinkt het bij APTU. “Zo wordt het onderscheid tussen standplaatstaxi’s en straattaxi’s geschrapt en kan éénieder die dat wenst en vanuit heel Vlaanderen taxidiensten aanbieden vanop wachtplaatsen in Antwerpen”, zegt Van Oorschot. “Bovendien worden de taxi’s niet meer verplicht om tussen twee ritten op een standplaats te gaan staan. Dit kan, zoals in bijvoorbeeld in New York, Londen of Amsterdam, een overaanbod aan taxi’s genereren waardoor het ronselen van klanten tot spanningen tussen chauffeurs leidt en verkeersoverlast veroorzaakt.”

Vrees voor dumping praktijken

Hoewel APTU positief staat ten aanzien van een vrije tariefbepaling, die kan aangepast worden in functie van vraagpieken en -dalen, waarschuwt de organisatie voor mogelijke misbruiken en vreest ze bepaalde dumpingpraktijken van multinationale platformen die lokale aanbieders uit de markt zullen prijzen.

“Het is volgens ons algemeen geweten dat zulke platformen een monopolie nastreven om de klant nadien hogere prijzen op te leggen”, zegt Van Oorschot. “Opmerkelijk is ook dat de Stad bewust een aantal hefbomen – die de kwaliteit van de dienstverlening verzekeren – uit handen geeft, zoals bijvoorbeeld de verplichting om kredietkaartlezers te gebruiken en de verplichte stratenkennis. Die bevoegdheden worden naar het Vlaams Gewest verschoven.”

Ten slotte stelt APTU vast dat dit nieuwe reglement er net komt op het ogenblik dat de Antwerpse taxisector al voor grote uitdagingen staat. “Zo heeft het coronavirus in de afgelopen maanden al voor een gemiddelde omzetdaling van 90 procent gezorgd en wordt er – naar aanleiding van het nieuwe Vlaamse taxidecreet – van de sector verwacht dat die investeert in milieuvriendelijkere, maar veel duurdere auto’s”, zegt Van Oorschot.

Zelfstandige taxichauffeurs zullen slachtoffer zijn

APTU vreest dat de zelfstandige Antwerpse taxichauffeurs – die niet aangesloten zijn bij een telefooncentrale of app – het eerste slachtoffer zullen zijn van deze ultravrije marktsituatie. “Maar het is niet uit te sluiten dat ook de grotere Antwerpse taxiondernemingen en hun loontrekkende chauffeurs, de stadsbewoners en de klanten er ernstige nadelen aan overhouden”, zegt Van Oorschot. “We vragen dan ook dat de Stad een impactanalyse opzet zodat, indien nodig, het reglement tijdig kan worden bijgestuurd.”

Onderwerpen: ,

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.