Antwerpen Centraal, standplaats

Gemeenten en steden hoeven retributies niet meer volledig te innen

Foto: ProMedia / Matthias Vanheerentals

Steden en gemeenten hoeven retributies voor taxidiensten en voor de diensten niet meer volledig te innen. Ze kunnen ervoor kiezen om die helemaal niet meer of maar gedeeltelijk te innen, omdat door de coronacrisis maar weinig inkomsten zijn binnengekomen. Het decreet daarover is zopas goedgekeurd in het Vlaams parlement

Gemeenten en steden worden eigenlijk opgelegd om een jaarlijkse retributie of belasting aan de taxisector op te leggen.Tijdens de periode van de noodmaatregelen voor de bestrijding van COVID-19 was die sector echter grotendeels inactief en taxibedrijven konden maar beperkte inkomsten verwerven. De bewegingsruimte die de gemeenten hebben om zelf aan de taxisector tegemoet te komen tijdens de periode van de noodmaatregelen voor de bestrijding van COVID-19, was in de huidige regelgeving veeleer beperkt.

Dat is aangepakt met dit decreet, waarmee de indieners wat meer ruimte hiervoor wilden maken voor steden en gemeenten. Met de goedkeuring van het decreet wordt aan de steden en gemeenten een volledige of gedeeltelijk kwijtschelding of teruggave van die retributie of belasting toegestaan.

Nieuwe en oude vergunning

Er is momenteel een overgangssituatie tussen de oude reglementering over individueel bezoldigde personenvervoer en de nieuwe reglementering, die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is op elke nieuwe vergunning. Daardoor is een deel van de sector nog actief onder het vorige regime, terwijl op een ander deel van de sector de nieuwe reglementering al van toepassing is.

Op exploitaties die onder de oude reglementering vallen, is het decreet van 20 april 2001 van toepassing. In dat decreet wordt een onderscheid tussen twee categorieën gemaakt, namelijk de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Voor beide categorieën gelden aparte voorwaarden voor de betaling van de jaarlijkse belasting voor de verkregen vergunning.

Op basis van het decreet van 20 april 2001 kunnen de gemeenten wel een tegemoetkoming geven aan de taxidiensten, maar ze kunnen geen vergoeding bieden aan de exploitanten van de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder óf aan de exploitanten van diensten voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Met dit voorstel van decreet wordt aan de steden en gemeenten de mogelijkheid gegeven om ook aan exploitanten van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en exploitanten van een dienst voor het individueel bezoldigd personenvervoer een volledige tegemoetkoming toe te kennen.

Aanpassing tarieven

Aan de belastingtarieven die de individuele gemeenten heffen (in overeenstemming met artikel 36 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg) wordt niet geraakt. De aanpassing van die tarieven blijft een kwestie van de gemeentelijke autonomie. Hetzelfde geldt voor de vergoeding voor de machtigingen die de gemeente kan vragen.

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.