Huisregels

Iedereen is welkom om op deze website te reageren op het nieuws. Daarbij wordt men verzocht het volgende in acht te nemen:

  • De voertaal in de commentaren op deze website is Nederlands.
  • Hou je bijdrage kort, bondig en zakelijk. Reageer bovendien aangaande het onderwerp. Zo niet, dan wordt de bijdrage verwijderd.
  • Scribenten van bijdragen die aan een van onderstaande criteria voldoen, riskeren een al dan niet tijdelijke uitsluiting van de commentaarfunctie: bedreiging; oproepen tot geweld; racisme; discriminatie; leugens verspreiden, schelden, copy-paste werk van lange lappen tekst van anderen; spam, reclames en advertenties.
  • Bijdragen die geschreven zijn in KAPITALEN (met de caps-lock aan dus) worden verwijderd.
  • De mogelijkheid om op deze site commentaar te geven bij nieuwsitems is geen vrijbrief om onze website als ‘jouw forum’ te claimen. Onheuse bejegening, terechtwijzing van andere deelnemers en/of het doen van een oproep om andere scribenten te bannen, leveren een groot risico op permanente uitsluiting op.
  • ‘Trollen’ is niet toegestaan. Als de redactie vermoedt dat hier sprake van is, wordt de reactie verwijderd.
  • Het is niet toegestaan om zeer vaak op een nieuwsartikel te reageren. Beperk je tot één of twee reacties.
  • De redactie beoordeelt of een scribent al dan niet tijdelijk wordt uitgesloten van deelname als deze huisregels door hem of haar niet worden nageleefd.
  • Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.