Grote Markt Mechelen. Foto: iStock / Corinne Poleij

Introductie bestuurderspas verloopt soepel in Mechelen

Grote Markt Mechelen. Foto: iStock / Corinne Poleij (onbeperkt gebruik)

De invoering van de bestuurderspas voor taxichauffeurs is in Mechelen tot op heden vlot verlopen. De meeste chauffeurs rijden inmiddels met de pas rond. De eisen met betrekking tot het strafblad zijn versoepeld. En chauffeurs waarvan de moedertaal Nederlands is en die geboren zijn in België, bewijzen telefonisch hun taalkennis indien ze geen attest of diploma kunnen voorleggen.

Sinds 1 juli moeten alle chauffeurs verplicht een bestuurderspas op zak hebben volgens het nieuwe taxidecreet. De komende tijd  wil TaxiPro in een aantal artikels de introductie van de bestuurderspas evalueren. Vandaag artikel vier in deze reeks.

“Van januari tot juli zijn er zo’n negentig bestuurderspassen aangevraagd en afgeleverd. Ik heb het gevoel dat we hiermee wel de meeste taxichauffeurs in Mechelen bereikt hebben”, vertelt Kirsten Verschueren van de dienst economie van Stad Mechelen en verantwoordelijk voor taxizaken. “Iemand die nog zonder bestuurderspas zou rondrijden, zal door de frequente politiecontroles er wel uitgefilterd worden”, voegt zij eraan toe.

Namens Stad Mechelen heeft Verschueren de Mechelse taxiondernemingen ruim op voorhand per e-mail verwittigd over de naderende plicht. Dit verklaart volgens haar de soepele introductie. Momenteel komen er nog druppelsgewijs nieuwe aanvragen door in Mechelen. “We krijgen nog één à twee aanvragen per week binnen, maar dit gaat dan over chauffeurs die voor een vervoersmaatschappij in een andere stad of gemeente rondrijden, of chauffeurs die nieuw of opnieuw opgestart zijn.”

Mechelse chauffeurskaart

Voor de invoering van de bestuurderspas werkten Mechelen met de Mechelse chauffeurskaart die eind jaren 90’ werd ingevoerd. Vanaf 2017 tot juli 2020 werden er 164 chauffeurskaarten afgeleverd. Ter vergelijking: van januari 2019 tot juli 2020 werden er 94 Mechelse chauffeurskaarten uitgereikt. Volgens Verschueren kan op basis van deze cijfers niets gezegd worden over de huidige activiteitsgraad in de taxisector tijdens corona.

De bestuurderspassen moeten op de website van de Vlaamse overheid worden aangevraagd. Hier worden ze naar de respectievelijke gemeente doorgestuurd, waar de dossiers nagekeken worden. De bestuurderspas wordt uitgereikt in de gemeente waar de chauffeur gedomicilieerd is en niet waar het bedrijf geregistreerd is.

Om voor de bestuurderspas in aanmerking te komen moet onder andere een uittreksel van het strafregister worden ingediend en moet tevens een bewijs van taalkennis overlegd worden. Deze laatste eis is pas eind van dit jaar van kracht.

Misverstand over blanco strafblad

In de taxiwereld lijkt een misverstand te bestaan rondom het uittreksel van het strafregisters. De geruchten gaan dat chauffeurs met een lange staat van rijdienst niet in aanmerking komen voor een bestuurderspas als ze niet over een blanco strafblad beschikken. Dat is een misvatting, benadrukt  Verschueren. “Men dient geen blanco strafregister voor te leggen. Ik heb de indruk dat de eisen op dit gebied juist minder streng waren dan in het verleden toen wij werkten met Mechelse chauffeurspassen.”

Elk strafregister waarop één of meerdere feiten genoteerd staan, wordt gecontroleerd door de politiediensten. Tot op heden is hierom nog geen enkele aanvraag afgewezen. Wel heeft Mechelen een aantal tijdelijke bestuurderspassen uitgereikt. “Van de negentig vergunningen zijn er zeven uitgereikt tot 31 december van dit jaar. Dan moet de chauffeur tenminste het taalattest niveau A2 binnenbrengen”, vertelt Verschueren.

Taaleisen

De taaleisen die aan de bestuurderspas verbonden zijn, worden pas van kracht per 1 januari 2021. Dan moet een chauffeur een taalattest niveau B1 binnenbrengen. Tevens voldoet een bewijs van taalniveau A2, maar dan moet de chauffeur binnen twee jaar alsnog niveau B1 halen. Mechelen deelde zes van deze bestuurderspassen uit die twee jaar geldig zijn.

Ook wat betreft een attest van taalbekwaamheid, wil Verschueren een misverstand uit de wereld helpen. “Mensen die in België geboren zijn en waarvan de moedertaal Nederlands is, maar die geen secundair diploma kunnen voorleggen, hoeven geen taalexamen af te leggen. Hiervoor heb ik navraag gedaan bij de VVSG. Uit een mondeling gesprek mag er zo afgeleid worden of deze persoon over voldoende Nederlandstalige kennis beschikt. Wij hebben op deze manier aan een tiental chauffeurs een pas uitgereikt.”

‘Bestuurderspas zorgt voor eerlijke concurrentie’

Stad Mechelen kijkt tevreden terug op de introductie van de bestuurderspas. “De toegevoegde waarde is dat nu elke chauffeur moet aantonen Nederlands te kunnen. Zo is er een eerlijke concurrentie onder elkaar. Mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, dienen nu eerst les te volgen of een examen af te leggen vooraleer zij als taxichauffeur kunnen werken. Dit maakt dat ook elke klant in Vlaanderen correct verder geholpen kan worden. Een probleem dat soms voorkwam in Vlaanderen was namelijk dat chauffeurs die geen Nederlandse kennis hadden, de klanten zelf het adres in de GPS liet invullen.”

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.