Pixabay - Taxi
Beleid

Minister Lydia Peeters herstelt taxiwetgeving

Foto ter illustratie. Foto: Pixabay/Pexels

Lydia Peeters heeft vorige week de taxiwetgeving hersteld. Dat meldt Open VLD op de eigen website. Door het herstellen van de taxiwet, kunnen taxibedrijven binnenkort weer nieuwe vergunningen en bestuurderspassen aanvragen bij lokale besturen.

De Belgische Raad van State vernietigde eind maart het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, na een verzoekschrift tot nietigverklaring vanuit de taxisector. Deze nietigverklaring had onder meer tot gevolg dat zowel de exploitatievoorwaarden van het besluit als de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen, niet langer geldig waren. Met het herstellen van de taxiwetgeving, is dat verleden tijd. “Taxi’s spelen een belangrijke rol in onze mobiliteit”, zegt Lydia Peeters daarover. “We hebben dan ook alles in het werk gesteld om in het belang van de sector zo snel mogelijk een aangepast besluit in werking te laten treden. Ik ben blij dat we daarin geslaagd zijn.”

Na de vernietiging van het besluit door de Raad van State, heeft de Vlaamse overheid aan verschillende lokale besturen gevraagd om geen nieuwe bestuurderspassen of vergunningen af te leveren aan taxibestuurders of exploitanten. Door het arrest zijn daar namelijk juridische risico’s aan verbonden, omdat de juridische basis voor het uitreiken van die documenten werd vernietigd. “Wanneer het nieuwe besluit van kracht is, zullen lokale besturen opnieuw vergunningen en bestuurderspassen kunnen uitreiken. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal de taxisector daarvan op de hoogte houden. We hopen op een snelle publicatie in het Belgisch Staatsblad, waarna dit nieuwe besluit automatisch in werking treedt”, aldus Peeters.

Overbruggingsregeling

In afwachting van de inwerkingtreding van het herstelbesluit heeft de Vlaamse Regering in mei een besluit goedgekeurd, waardoor taxi-exploitanten een overbruggingslening kunnen aanvragen via VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid). Bedrijven die door de tijdelijke vernietiging in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op een overbruggingslening bij VLAIO. De steun wordt beperkt tot de -minimissteun met een maximaal te ontlenen nominaal bedrag van 200.000 euro. De overbruggingslening treedt buiten werking op de datum dat het nieuw besluit in werking treedt.

Lees ook:

Auteur: Olivier Smits

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.