Shutterstock - Taxi in Antwerpen
Wetgeving

Raad van State vernietigt uitvoeringsbesluit Vlaams taxidecreet

Taxi in Antwerpen. Foto: Shutterstock/Roman Yanushevsky

De Raad van State heeft het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering vernietigd omtrent het taxidecreet vernietigd. De vernietiging van heeft als gevolg dat de exploitatievoorwaarden van het besluit, maar ook de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen, momenteel niet langer van kracht zijn.

Dat houdt in dat lokale besturen momenteel geen nieuwe bestuurderspassen en vergunningen kunnen afleveren. “Taxibestuurders en -exploitanten die al een bestuurderspas en vergunningen hebben, kunnen en mogen hun werk blijven uitoefenen, conform het decreet individueel bezoldigd personenvervoer. Hun vergunningen en bestuurderspassen blijven dus geldig”, zo verduidelijkt het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

De vernietiging van het decreet is afkomstig van de Vlaamse taxisector zelf. Een aantal taxibedrijven en belangenverenigingen, stapten in januari 2020 naar de Raad van State om dit uitvoeringsbesluit aan te vechten. “De Raad van State heeft recent om zuiver procedurele redenen, met name het ontbreken van een advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, het uitvoeringsbesluit vernietigd.”

Noodzaak

Minister Peeters heeft inmiddels alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk een aangepast besluit op tafel te leggen. De Vlaamse Regering heeft woensdag 12 april groen licht gegeven voor de principiële goedkeuring van een aangepast besluit en zal hoogdringendheid inroepen bij de volgende stappen, om te voorkomen dat er een te lange periode geen taxivergunningen meer uitgereikt kunnen worden. “Dit is absoluut nodig. Hopelijk volgt er
geen nieuwe procedureslag, dit in het belang van de organisatie van de taxidiensten”, zo besluit het kabinet.

Lees ook:

Auteur: Olivier Smits

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.