Taxi Leuven

‘Vlaamse regering doet te weinig moeite om taxisector te helpen’

Foto: ProMedia / Matthias Vanheerentals

De Vlaamse taxiondernemingen noteren een omzetdaling van ruim veertig miljoen euro in de afgelopen maand. Velen onder hen vrezen het faillissement. Hun constructieve voorstellen om alsnog het hoofd boven water te kunnen houden, krijgen weinig tot geen bijval van de Vlaamse Regering. Taxifederatie GTL spreekt van een regelrechte kaakslag voor een essentiële schakel in de strijd tegen COVID-19.
Van de taxi’s in de steden, tot de vele luchthavenvervoerders en personenvervoerdiensten in opdracht van bedrijven: voor de meerderheid van deze ondernemingen betekent de Covid-19-pandemie een quasi-volledige stopzetting van hun activiteiten. “Sinds de start van de lockdown wordt het gecumuleerde omzetverlies van de 5.937 vergunde Vlaamse taxi’s op ruim 40 miljoen euro geschat”, zegt Pierre Steenberghen van GTL.

De toegekende compensatiepremie en de tijdelijke werkloosheid volstaan niet om de pijn te verzachten, zegt hij. “Want de sector wordt eveneens geconfronteerd met de impact van het nieuwe taxidecreet. Dat decreet en haar uitvoeringsbesluit voeren een totale deregulering door, die extra druk zet op de rendabiliteit.”

Kritiek op Vlaamse regering

De taxisector vroeg eind maart een aantal gerichte maatregelen, zoals een uitstel van invoering of een herziening van de Vlaamse milieunormen op nieuwe voertuigen door het gebruik van de euronorm, in plaats van de ecoscore. Het nieuwe taxidecreet heeft namelijk sinds 1 januari de veel strengere ecoscore als norm ingevoerd. “Dat maakt de aankoop van nieuwe voertuigen niet alleen veel duurder, ze zorgt ook voor heel wat ongerustheid bij de taxiondernemingen, die niet met zekerheid kunnen achterhalen of een voertuig effectief voldoet.”

Zo zou volgens Minister Peeters een uitstel van vier maanden overwogen worden voor de ecoscores voor de voertuigen. “Als dit een grap is, dan is het een zeer slechte”, zegt Steenberghen. “We spreken hier over honderden KMO’s die niet weten of ze er volgend jaar nog zullen zijn. Hen vier maanden uitstel aanbieden voor de aankoop van veel duurdere wagens is een regelrechte schande. We moeten serieus blijven.”

Afschaffing retributie

De taxisector vroeg ook een afschaffing van de jaarlijkse retributie voor taxi- en VVB-vergunningen in 2020, zoals dit ondertussen ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is doorgevoerd. Dat is nog niet gebeurd. Volgens Steenberghen doet de Vlaamse regering te weinig moeite om de sector te helpen. “Uit recente uitspraken van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters in de Commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement, leidt de taxisector af dat deze Vlaamse Regering niet echt wakker ligt van zijn problemen.”

En daar eindigt de kritiek niet. “Bovendien geeft Minister Peeters geen uitsluitsel met betrekking tot de vraag of de taxiondernemingen in 2020 zullen vrijgesteld worden van een retributie in 2020. Waarom kan dit in Brussel wel en in Vlaanderen niet? Het onder de mat schuiven van onze problemen is geen oplossing.

De voorgestelde maatregelen zullen het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen en de Vlaamse overheidsfinanciën heus niet onderuit halen, benadrukt Steenberghen. “Ze kunnen echter wel het verschil betekenen voor honderden Vlaamse ondernemers, duizenden Vlaamse chauffeurs en hun gezinnen. Ik hoop dat deze Vlaamse Regering alsnog haar menselijke gelaat toont en échte steunmaatregelen neemt voor een sector die zijn steentje heeft bijgedragen aan de strijd tegen het COVID-19 virus”.

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.