Autocar, touringcar

Miljoenen naar aanpak lange busritten buitengewoon onderwijs

Touringcar. Bron: iStock / Evkaz (onbeperkt gebruik)

De problematiek met lange busritten van leerlingen in het buitengewoon onderwijs zou voorbij moeten zijn. De Vlaamse regering heeft namelijk een akkoord bereikt om voor de rest van dit schooljaar 11 miljoen euro extra te investeren in verschillende vormen van leerlingenvervoer en de nodige busbegeleiding.

Er wordt ook voorzien in een oplossing voor de lange termijn, meldt minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De regering zet zich in om tegen eind januari een conceptnota neer te leggen met een plan van aanpak voor de toekomst vanaf het schooljaar 2022-2023. Het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs is een gedeelde bevoegdheid tussen de minister van Onderwijs en die van Mobiliteit. Ruim 40.000 leerlingen hebben hier recht op in Vlaanderen.

Meer dan drie uur op de bus

“Te lange reistijden, te vroege opstapuren en te late afstapuren vragen dringende maatregelen op korte, middellange en lange termijn”, schrijft Peeters. Er zijn al jarenlang klachten over te lange busritten. Er zijn al jarenlang klachten over te lange busritten, in sommige gevallen tot wel meer dan zes uur per dag. Uit een recente analyse van het ministerie is gebleken dat ruim 5.500 leerlingen dagelijks langer dan drie uur op de bus zitten.

Om de situatie in het resterende schooljaar te verbeteren, wordt extra vervoer ingezet door middel van bussen, minibusjes en taxidiensten. De mobiliteitsoplossingen kosten naar verwachting 8 miljoen euro extra en bijbehorende busbegeleiding vraagt om nog eens 3 miljoen. Vervoerder De Lijn heeft de opdracht gekregen om samen met scholen aan de slag te gaan om elke leerling van vervoer op maat te voorzien. De bestekken hiervoor worden snel in de markt gezet.

Structurele oplossing

“De leerlingen, kinderen, de meest kwetsbare uit onze maatschappij verdienen meer vrije tijd en minder bustijd. Ik ben dan ook tevreden dat we nog dit schooljaar perspectief kunnen bieden”, aldus Peeters. Intussen wordt dus gewerkt aan een structurele oplossing, die over ruim een maand aan de regering zal worden voorgelegd. De minister vraagt alle betrokken actoren om, ondanks het kerstreces, de nodige inspanningen te leveren om snel tot oplossingen te komen.

Lees ook: Lange busritten buitengewoon onderwijs blijven duren

Auteur: Dylan Metselaar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.