Bart Dumoulin

Vlaanderen telt nu 45 elektrische taxi’s

beeld : Bart Dumoulin (beeld gemaakt door de Bond Beter Leefmilieu)

In het kader van het project Clean Power for Taxis werken acht Vlaamse steden in Vlaanderen aan het het elektrificeren van de taximarkt. Op dit ogenblik rijden er 45 elektrische taxi’s in Vlaanderen rond. De projecten lopen in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de taxifederatie GTL.

In 2016 lanceerden de BBL en GTL een opvallend project. “Toen zijn we een onderzoek opgestart om na te gaan wat er moet gebeuren om de Vlaamse taxi’s te elektrificeren”, zegt Bart Dumoulin van de Bond Beter Leefmilieu. “Onder meer de Total Cost of Ownership (TCO) werd berekend, alsook de Levenscyclusanalyse (LCA) van een elektrisch voertuig. Parallel met die onderzoeken werd een pilootproject gestart met de Antwerpse taximaatschappij DTM, die twee elektrische taxi’s in hun vloot opnamen.”

Ondertussen sprongen heel wat nieuwe steden op de kar. Tijd om een balans op te maken. “Als we naar de steden kijken, dan zijn er grote verschillen in het aantal elektrische taxi’s”, zegt Dumoulin. “Uitschieters zijn Leuven met twaalf elektrische taxi’s, Gent met dertien en Brasschaat met tien. Gent is zelfs op korte termijn op weg naar twintig elektrische taxi’s. Die stad geeft subsidies voor elektrische taxi’s, maar ook aan bedrijven die laadinfrastructuur op hun terreinen installeren. Een duidelijke ambitie van de stad, samen met de juiste flankerende maatregelen, vormen de sleutels tot succes.”

Nieuwe taxiondernemers van start

Ook in Leuven ziet de BBL positieve tekenen. “De preferentiële wachtlijst voor vergunningen waar elektrische taxi’s voorrang krijgen op andere, is een succes geweest”, zegt Dumoulin. “Zo zijn nieuwe taxiondernemers van start kunnen gaan.” In de andere steden is het succes van de elektrische taxi’s voorlopig beperkter: Brugge en Antwerpen tellen respectievelijk vier en twee elektrische taxi’s.”

De BBL is toch vrij tevreden over de resultaten van het project. “Al had het gerust meer mogen zijn”, zegt Bart Dumoulin van de BBL.“De eerder beperkte actieradius, een beperkt aantal beschikbare modellen, lange levertermijnen en de hogere aankoopprijs waren de grootste belemmeringen voor een snelle uitrol van elektrische taxi’s. De actieradius is ondertussen fors toegenomen en er komen steeds meer modellen op de markt die sneller leverbaar zijn. De kosten voor energie en onderhoud vallen dan weer aanzienlijk lager uit bij een elektrisch voertuig. Een studie van Transport & Mobility Leuven toonde zelfs aan dat de Total Cost of Ownership van een elektrische taxi lager is dan van een taxi met een verbrandingsmotor.”

Nood aan snelladers

Ook de uitrol van de laadinfrastructuur verloopt moeizaam, klinkt het bij de BBL. “Er is echt nood aan snellaadapparatuur om taxi’s zo veel mogelijk inzetbaar te houden”, zegt Dumoulin. “We zien dat de procedures om deze te plaatsen vaak lang zijn. Bovendien gaat het om aanzienlijke investeringen. Dan kom je altijd in het ‘kip-ei-verhaal’ terecht: moeten er eerst genoeg elektrische taxi’s zijn vooraleer er een laadpaal komt? Of moet er eerst een laadpaal komen en zullen de elektrische taxi’s nadien wel volgen? Gelukkig zien we vandaag concrete initiatieven van Antwerpen en Gent om snelle laadinfra specifiek voor e-taxi’s te installeren.”

Subsidies en andere voordelen

De BBL pleit voor gepaste maatregelen om  de taxisector te ondersteunen bij de transitie naar elektrische taxi’s. “Dat kan enerzijds financieel door tijdelijk een subsidie te geven voor de aankoop van een voertuig”, zegt Dumoulin. “De Vlaamse overheid stelde de zero-emissiepremie vanaf september 2019 ook ter beschikking voor de taxisector. Deze premie is ondertussen echter afgeschaft. Steden kunnen natuurlijk ook premies geven. En dat kan zeker helpen om de eerste stap te zetten.” Steden kunnen ook andere voordelen geven. “In Mechelen heeft men geëxperimenteerd door de elektrische taxi’s een prioritaire plaats in de wachtrij te geven, om op die manier de verliestijd van het laden te compenseren”, zegt Dumoulin. “Maar dat bleek niet te werken.”

Een oplossing zou kunnen zijn om een aparte standplaats voor elektrische taxi’s te voorzien. “Dat gebeurt nu op het Astridplein in Antwerpen”, zegt Dumoulin. “Zo kan de klant zelf beslissen of hij een zero-emissie taxi wil of niet. Uit een marktstudie en uit reacties aan de chauffeurs bleek trouwens dat de klanten veel interesse hebben in een zero-emissie taxi. Je zou elektrische voertuigen ook exclusieve toegang kunnen geven tot een bepaald stadsgebied. Meest essentieel is dat er voldoende hoogwaardige laadinfrastructuur voor de e-taxi’s komt zodat ze kunnen laden als ze het nodig hebben.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

2 reacties op “Vlaanderen telt nu 45 elektrische taxi’s”

Steven Van Hoof|04.03.20|10:55

Waarvan 25% (10 elektrische voertuigen) bij VHF-taxi te Brasschaat 🙂

Gert Delbon|06.03.20|16:46

Mij lijkt het nogal vreemd om nu al aparte standplaatsen voor EV te voorzien op het Astridplein aangezien er nog maar 2 elektrische voertuigen rondrijden. Klant gaat hier weinig baat bij hebben en een halve dag mogen wachten voor één van de twee voertuigen eens die standplaats gaan bezetten.
Dat ze (de standplaatsen) er wel moeten komen is evident maar niet voordat Antwerpen er 50 EV heeft rondrijden.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.