Busbaan Gent

Gentse taxi’s willen meer bus- en trambanen gebruiken

Foto: Promedia / Matthias Vanheerentals

In Gent willen taxichauffeurs meer tram- en busbeddingen kunnen gebruiken. Zo kunnen ze beter de toenemende files ontwijken. En dat is uiteindelijk in het voordeel van de klant die minder moet betalen. In de praktijk is de oplossing echter niet altijd even eenvoudig, alleen al omdat niet elke bedding dezelfde eigenaar heeft.

Het Gentse mobiliteitsplan zorgt in combinatie met de lage-emissiezone (LEZ), die op 1 januari in voege trad, voor meer en meer files op de Ring rond Gent. “De stad uit geraken via de Ring is een groot probleem”, zegt chauffeur Joeri, een belangrijke spreekbuis voor veel zelfstandige Gentse taxichauffeurs. “We hebben maar vier wegen waar we de stad uitkunnen. We staan vaak aan te schuiven. We geraken de stad niet meer tijdig uit. De ring zit helemaal verzadigd. Op het spitsuur zit alles vast.”

Enkele taxichauffeurs stellen voor om de bus- en trambanen, die vaak op eigen beddingen lopen, ook toegankelijk te maken voor taxichauffeurs. “In Brussel is dat bijvoorbeeld zo, maar Gent wijkt er van af. Jammer, als de Federale overheid dat toelaat, dan vind ik niet dat De Lijn of de stad Gent ons dat kan verbieden.”

Veel frustraties

We rijden met Joeri mee en hij toont ons enkele voorbeelden. “Zeker buiten de kleine ring zou het handig zijn om over de bus- en trambanen te kunnen rijden. Van het havengebied tot Dampoort ligt een belangrijke busbaan op een gewestweg van 2 kilometer lang. Tussen het station Gent-Sint-Pieters en het centrum van Gent ligt de Kortrijksesteenweg, ook een gewestweg. Dat is de belangrijkste as.”

Ook op de Palinghuizenbrug (bedoeld wordt ‘Nieuwevaartbrug’) waar de tramlijn van het Rabot naar Wondelgem overrijdt, mogen de taxichauffeurs tot grote frustratie niet over. “Enkel de bussen, de trams en de hulpdiensten mogen erover. We moeten steeds 2 kilometer om rijden. Dat is frustrerend.”

Veel overleg met taxisector

De stad Gent zegt dat ze in het verleden al heel vaak overleg heeft gehad met de taxisector over het medegebruik van tram- en busbanen door taxi’s. “In principe laten we dit toe, behalve als er verkeersveiligheidsproblemen of doorstromingsproblemen voor De Lijn zouden ontstaan”, zegt Sofie Aelterman, woordvoerder van Gents schepen voor Mobiliteit, Filip Watteeuw (Groen!). “Dat gaat over infrastructuur in het beheer van de stad. Sommige infra wordt beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) of door De Lijn zelf, daar kunnen ze wel autonoom beslissen over al dan niet toelaten van taxi’s.”

De stad Gent benadrukt dat in de praktijk taxi’s zeer vaak de routes kunnen gebruiken die gesloten zijn voor het algemeen verkeer maar wel open staan voor het openbaar vervoer. “Zo kunnen taxi’s  tegen de algemene rijrichting inrijden op bijvoorbeeld de as Nederkouter-Kortrijksepoortstraat, St-Pietersnieuwstraat, Zuidstationsstraat, Brugsepoortstraat, enzovoort. We laten ook taxi’s toe op de busbanen op de Kasteellaan, Noordstraat, enzovoort.”  Op plaatsen waar de stad Gent het niet toelaat komt dat door mogelijke problemen met veiligheid en/of doorstroming of omdat de eigenaar van de bedding (AWV of De Lijn) geen toestemming geeft.

De Lijn reageert

Ine Pieters, woordvoerder van De Lijn zegt ook dat er in het verleden al veel overleg is geweest tussen de taxisector, de Stad Gent en De Lijn. “Voor een aantal busbanen is er de afspraak dat die mag gebruikt worden door taxi’s. Het is dus niet zo dat dit nergens is toegestaan. Op een aantal busbanen is het medegebruik niet toegestaan om diverse goede redenen. Die zijn vroeger ook al besproken met de wegbeheerders én de taxisector.”

De Lijn reageert ook op de concrete voorbeelden van de taxisector, zoals de situatie op de gewestweg van het havengebied tot Dampoort (de N424 Afrikalaan-Koopvaardijlaan). “Deze gewestweg is weliswaar een kleine 2 km, maar de busbaan is maar 325 meter lang”, zegt Ine Pieters. “AWV wil hier geen taxi’s toestaan omwille van het dubbel gebruik van deze strook met fietsers. De Lijn volgt deze redenering.”

Situatie op Kortrijksesteenweg

Wat de Kortrijksesteenweg betreft gaf De Lijn een negatief advies voor de taxi’s om over de bedding te rijden. “In de eerste plaats in functie van de veiligheid van de wachtende reizigers op het perron en de overstekende voetgangers”, zegt Ine Pieters. “We wensen geen taxi’s tussen de perrons te laten rijden. Bovendien is er geen markering van de voetgangersoversteekplaatsen op de trambedding wat impliceert dat een overstekende voetganger daar voorrang zou moeten verlenen aan de rijdende taxi. Dit is in contradictie met het zebrapad buiten de trambedding.”

Op het kruispunt met de R40 is er voor de automobilisten duidelijkheid over de voorrangsregeling met de tram. “Op dit punt zou er echter een conflict ontstaan tussen de taxi’s die van de bedding komen en wagens die ofwel linksaf willen afslaan of rechtdoor rijden in de Kortrijksepoortstraat”, zegt Ine Pieters. “In de verkeerslichtenregeling heeft de tram een voorstartgroen. Omdat de taxi’s het driekleurige verkeerslicht en niet het OV-licht moeten volgen, hindert een taxi de tram wanneer die voor de tram aan het licht staat. Daarnaast is er in de cyclus een bijkomende aparte korte tramfase die enkel de tram en niet het andere verkeer groen geeft. In deze fase mag een taxi niet doorrijden en hindert hij dus de tram.”

Geen taxi’s op ‘Palinghuizenbrug’

Ook op de ‘Palinghuizenbrug’ is het niet mogelijk om taxi’s te laten rijden, zo zegt De Lijn. “Het laatste stuk van de Gebroeders De Smetstraat richting Nieuwe Vaart is enkel toegestaan voor openbaar vervoer en fietsers”, zegt Ine Pieters.  Het verkeerslicht aan het kruispunt voor de Nieuwevaartbrug wordt enkel beïnvloed door tram, bus en fietsers- en voetgangersdrukknoppen. Een taxi zou daar dus nooit groen krijgen.”

Het is ook niet wenselijk om in iedere cyclus een groenfase voor deze straat te voorzien, omdat dit door de verzadiging van dit knooppunt een negatief effect zou hebben op de algemene doorstroming op dit kruispunt, zegt Ine Pieters. “Bovendien ligt de inmeldlus waarmee bussen en trams het verkeerslicht aansturen, net voor de verkeerslichten. Daardoor zou een wachtende taxi voor de lichten de doorstroming van het openbaar vervoer zou verhinderen.”

Onderwerpen: , ,

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.