Taxi Gent

Extra steunmaatregelen voor taxi- en autocarsector

Foto: Matthias Vanheerentals / ProMedia

De Vlaamse regering heeft een reeks extra steunmaatregelen goedgekeurd voor de taxi- en autocarsector. Het gaat onder meer om een coronapremie en een overbruggingskrediet (zogenaamde achtergestelde lening). Dat zal de sector in staat stellen om de gemaakte kosten tijdens de coronacrisis te betalen. 

De voertuigen zijn de belangrijkste vaste kosten voor taxibedrijven en bedrijven die voertuigen verhuren met bestuurder. De steunmaatregelen zijn bedoeld als tussenkomst voor de vaste kosten die de taxisector maakte tijdens de coronacrisis, zoals stallingspremies, onderhoudskosten, enzovoort.

Het maximale bedrag voor een overbruggingskrediet bedraagt 2.000 euro per voertuig. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de omvang van elk taxibedrijf. “Met onder andere de achtergestelde leningen zorgen we ervoor dat bedrijven de financiële ruimte krijgen om verder actief te blijven, zonder hun aantal voertuigen te moeten afbouwen”, zegt Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Economie en Werk. Bedrijven die in aanmerking wensen te komen voor deze achtergestelde lening kunnen vanaf 17 juli 2020 tot ten laatste 31 augustus 2020 een aanvraag indienen via de website van Vlaanderen.

Premie en overbruggingskrediet voor autocarsector

Ook de autocarsector wordt niet vergeten en krijgt 15,5 miljoen euro via premies. De premie wordt berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen, die worden ingezet voor het bijzonder geregeld vervoer, zoals autobussen voor werknemersvervoer en leerlingenvervoer, en het ongeregeld vervoer. Dat zijn bijvoorbeeld autobussen/autocars voor evenementen en reizen.

Op die manier wordt er rekening gehouden met de omvang van elke onderneming en krijgen grote en kleine bedrijven naar verhouding dezelfde ondersteuning. Autobus- en autocarbedrijven die in aanmerking wensen te komen voor deze premie, kunnen vanaf 17 juli 2020 een aanvraag indienen via de website van Vlaanderen. Ook deze aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 augustus 2020.

Ook Participatiemaatschappij Vlaanderen geeft steun

Daarnaast zal de Participatiemaatschappij Vlaanderen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest een overbruggingskrediet aanbieden voor bedragen vanaf 5.000 euro en minder dan 25.000 euro. Voor kredieten van 25.000 euro en meer, kunnen bedrijven terecht bij de bestaande overbruggingskredieten van Participatiemaatschappij Vlaanderen. Deze leningen moeten ten vroegste na twee jaar worden afbetaald, waardoor er extra ademruimte wordt gegeven aan de sector om er bovenop te komen.

Autobus- en autocarbedrijven kunnen een lening bekomen op basis van hun voertuigpark. Het maximaal kredietbedrag bedraagt maximaal 1,5 procent van de aankoopwaarde van de in aanmerking komende voertuigen. Het totaalpakket dat een bedrijf kan ontvangen, mag nooit meer bedragen dan 200.000 euro aangezien Europa dit als maximale grens heeft opgelegd en het anders als staatssteun aangezien wordt.

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.