Geld. Foto: iStock / darkojow

GTL vreest impact vakantiegeld op taxibedrijven

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

De Nationale Arbeidsraad heeft voorgesteld om ook vakantiegeld te berekenen over de periode dat chauffeurs in tijdelijke werkloosheid zaten. Taxifederatie GTL vreest dat de uitbetaling van vakantiegeld taxibedrijven pijn gaat doen.

Normaal wordt het vakantiegeld berekend naar rato van het aantal gewerkte dagen. Met het advies van de NAR om tijdelijke werkloosheid gelijk te stellen aan gewerkte dagen voor de berekening van vakantiegeld, zullen niet gewerkte dagen tijdens de tijdelijke werkloosheid ook meegerekend worden.

Zware dobber

“Het wordt op die manier een zware dobber voor de werkgevers”, stelt taxifederatie GTL. “Taxibedrijven moeten vakantiegeld betalen over dagen dat chauffeurs tijdelijk werkloos waren en geen omzet binnenhaalden. Dat zou betekenen dat de bedrijven zelf de kosten van de coronacrisis moeten dragen.”

De taxifederatie voegt hier aan toe dat er via een ingewikkelde formule wel een compensatie voor taxibedrijven voorzien wordt. Om de compensatie te berekenen, zou gekeken worden naar het totaal aantal dagen tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal.

Minister aangeschreven

“Het tweede kwartaal bepaalt dus of je een compensatie krijgt en op basis van welk percentage”, stelt GTL, dat benadrukt dat het systeem nog niet helemaal uitgewerkt is. Maar het is volgens GTL sterk de vraag of deze compensatie de kosten zal dekken. De federatie heeft minister van Werk en Economie, Pierre-Yves Dermagne, aangeschreven over deze kwestie.

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.