Station Antwerpen, daklicht

Taxichauffeurs mogen voortaan vijf ritten per maand weigeren

Foto: Matthias Vanheerentals / ProMedia

Vertegenwoordigers van de werknemers en GTL hebben een sociaal akkoord bereikt met de werkgevers uit de taxisector. Een van de afspraken is dat chauffeurs vijf keer per maand een rit kunnen weigeren. Vakbonden ABVV-BTB, ACV-Transcom, ACLVB zijn redelijk tevreden met het akkoord, al hadden ze er toch graag meer willen uithalen.

De verhoging van één naar vijf te weigeren ritten alvorens men financieel gesanctioneerd kan worden, zien de bonden als een van de pluspunten. “We zijn daar al langer voorstander van”, zegt Erik Maes van ABVV. “Als een taxichauffeur een koffer aan het uitladen was en hij antwoordde niet, dan werd dat ook al gezien als rit geweigerd. Daar wilden we komaf mee maken. We wilden voorkomen dat mensen niet meteen veroordeeld zijn zodat ze het minimumloon niet zouden krijgen.”

Goede stap

Elke Goeminne van ACLVB spreekt eveneens van een positieve ontwikkeling. “Taxichauffeurs moeten een volledige arbeidsprestatie voorleggen om een gewaarborgd minimumloon te krijgen. Als je vroeger één rit weigerde, kon je geen aanspraak maken op het minimumloon. Stel dat een taxichauffeur over zijn arbeidstijd zou gaan, dan kan die de rit nu wel weigeren. We zijn blij met de versoepeling, maar het moet in de praktijk blijken. We zullen de vinger aan de pols houden.”

Yves Toutenel van ACV-Transcom noemt de aanpassing een eerste stap richting het verbeteren van de voorwaarden voor het niet-betalen van het Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). “De werkgever is gehouden om de werknemer hier schriftelijk van in kennis te stellen zodat de werknemer dit eventueel kan betwisten om alsnog het gewaarborgd minimumloon te krijgen.”

De vakbond zegt dit in de toekomst nauw op te volgen. “Want in het verleden werd dit door sommige werkgevers snel aangehaald om het minimumloon niet te moeten betalen. Stelselmatig ritten weigeren kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Maar in het verleden gebeurde dit zelfs soms als een chauffeur nog met een klant aan het afrekenen was en zo een rit moest laten passeren.”

Ecocheque

Ook het terugbetalen van de bestuurderspas door de werkgever wordt gezien als verbetering, evenals het toekennen van een ecocheque van 100 euro voor het jaar 2021. Dit moet de koopkracht van taxichauffeurs doen stijgen. Werkgevers zijn ervan overtuigd om de loonmarge van 0,4 procent op deze manier in te vullen, legt Toutenel van ACV-Transcom uit.

“De eerste ecocheque zal in januari 2022 betaald worden door de werkgevers voor de periode van 2021 en zal de komende jaren ook telkens in januari betaald moeten worden. Dit wordt gefinancierd door een verhoging van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds en zo kunnen de werkgevers achteraf de betaalde ecocheques terugkrijgen via het sociaal fonds.” Volgens Maes (ABVV) is hiermee het onderste uit de kan geprobeerd te halen. “We zijn tevreden, al kan het altijd beter. De sector zit wel in zwaar water. We moeten nu alles terug opbouwen.”

Einde loopbaan

Verder werden er ook nieuwe spelregels naar einde loopbaan in de cao gegoten. “De chauffeurs kunnen tijdskrediet opnemen als ze einde loopbaan zijn”, zegt Maes. “Iemand die 60 jaar is kan bijvoorbeeld 4/5e of halftijds gaan werken.” De mogelijkheid blijft om te minderen met een uitkering vanaf 55 jaar. Dat is goed volgens Goeminne van ACLVB. “Want voor oudere werknemers wordt het zwaar. Vanaf 55 jaar kan je je prestaties met een uitkering met 1/2e of 1/5e verminderen.”

Toutenel is eveneens tevreden met de einde loopbaan-maatregelen. “Ook werd er ingetekend op de Vlaamse aanmoedigingspremie, zodat een werknemer die werkt in Vlaanderen ook hier nog een extra premie kan aanvragen. Dit is in het kader van werkbaar werk zeker een vooruitgang.”

Woon-werkverkeer

Wat opvalt is dat de fietsvergoeding wordt verhoogd. Er wordt vanaf volgend jaar een maximaal fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer heen en terug gegeven. Er is een automatische verhoging indien het plafond van de fiscale vrijstelling zou verhogen in de toekomst. Maes: “Ik was er ook van verbaasd, maar er komen wel degelijk nog veel taxichauffeurs met de fiets naar hun werk.”

De vakbonden zetten ook in op modernisering van de cao woon-werkverkeer met een privévoertuig. “Maar dit diende voor de werkgevers budgetneutraal te zijn. Hier hadden we dus zeer weinig ruimte en enkel de verhoging van de fietsvergoeding werd weerhouden”, aldus Toutenel.

Kritiek

Al met al had Toutenel er graag financieel wat meer uit gehaald voor de werknemers. “Het was van in het begin duidelijk dat er weinig marge was bij de werkgevers. Zowel de 0,4 procent verhoging op de totale loonmassa als de 500 euro consumptiecheques waren in eerste instantie niet bespreekbaar.” De consumptiecheques zijn volgens de vakbondsman een ‘vergiftigd geschenk’ van de overheid.

“Want dit werd in de media verkocht alsof iedereen die zou krijgen, terwijl dit eigenlijk sectoraal moest besproken worden. De premie zou dan betaald kunnen worden in bedrijven die het goed hadden gedaan. Maar wat is goed? Hier kan je moeilijk sectorale afspraken over maken in een sector die het heel slecht heeft gedaan tijdens corona.”

Goeminne van ACLVB is ten slotte redelijk content. “Onze mensen zijn tevreden met het bereikte akkoord. Al zou het aangenamer zijn, mocht het meer geweest zijn. De sector zoekt erkenning, zeker omdat ze tijdens corona zijn blijven doordraaien.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.