Geld. Foto: iStock / darkojow

Werknemers taxi en VVB krijgen geschenk- en ecocheque

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Arbeiders uit de taxi- en VVB-sector hebben in december 2021 opnieuw recht op een geschenkcheque. Daarnaast moeten de zogenaamde ecocheques vóór 31 januari 2022 uit worden betaald.

De geschenkcheque bedraagt 35 euro voor een voltijdse werknemer. Als iemand 50 procent of minder werkt dan bij een voltijds dienstverband volgens het arbeidscontract, bedraagt de geschenkcheque 17,50 euro. Alle werknemers in de RSZ-categorie 068, die op 1 december 2021 minimaal twee jaar werkzaam zijn bij een bedrijf en minstens één dag effectief hebben gepresteerd in 2021, hebben hier recht op. De terugbetaling gebeurt via het Sociaal Fonds.

Achteraf terugbetaald

De sociale partners van de taxi- en VVB-sector hebben daarnaast in het sociaal akkoord van 2021-2022 besloten om een koopkrachtverhoging van 0,4 procent bruto toe te kennen aan de werknemers, zo meldt taxifederatie GTL op zijn website. Dit gebeurt in de vorm van ecocheques. Ook deze worden achteraf terugbetaald aan de werkgevers. Dit doen het Sociaal Fonds en VVB.

Het bedrag van een ecocheque bedraagt 100 euro voor een werknemer die gedurende de hele referentieperiode voltijds in dienst was. Voor een werknemer die tijdens die periode in deeltijd werkte, zal het bedrag afgerond worden naar de hogere schijf van 5 euro. Indien het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever de ecocheques effectief afgeven of dat bedrag – verhoogd met 50 procent – toevoegen aan het loon.

Papieren cheques afgeschaft

De maatregel is recurrent, dat wil zeggen dat elk jaar in januari opnieuw ecocheques toegekend moeten worden. De werkgevers moeten er dit jaar rekening mee houden dat de papieren cheques afgeschaft zijn en er voortaan enkel met digitale kaarten gewerkt wordt.

De vakbonden zijn tevreden. “De ecocheques zijn een onderdeel van het protocolakkoord dat we overeenkwamen in oktober”, zegt Yves Toutenel van ACV. “Uiteraard zijn de cheques vanaf nu jaarlijks wederkerend, vermits dit een invulling biedt aan de 0,4 procent loonsverhoging die uiteraard ook recurrent is.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.