Station Antwerpen, daklicht

Taaleis bestuurderspas met twee jaar uitgesteld

Foto: Matthias Vanheerentals / ProMedia

Taxichauffeurs krijgen 2 jaar langer de tijd om te voldoen aan aangepaste taalvereisten Nederlands. Anders zouden 2600 bestuurders hun bestuurderspas verliezen. Dat heeft minister Lydia Peeters bekend gemaakt. De meeste taxibedrijven vinden het uitstel een goede zaak, net als de vakbonden. Vanuit het Vlaams Belang klinkt er wel kritiek. 

De regering besloot ook om het gevraagde taalniveau aan te passen van B1 (richtgraad 2.4) naar B1 (richtgraad 2.2). “Zonder aanpassing aan de regelgeving zou in de komende maanden de bestuurderspas van zo’n 2.600 bestuurders, op een totaal van 8.300, ingetrokken worden”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Peeters. Houders van bestuurderspassen met bewezen taalkennis van het Nederlands op het niveau A2, die zijn verleend voor 1 juli 2022, zijn vrijgesteld van het bewijs van het behalen van niveau B1, richtgraad 2,van het Europees referentiekader voor Talen tot 30 juni 2024. Vanaf die datum is het attest B1, richtgraad 2, wel vereist. Exploitanten hoeven geen minimum taalniveau meer te attesteren (omdat dit ook in  andere activiteitsectoren geen vereiste is om een bedrijf uit te baten). Sinds 1 juli 2020 moeten taxibestuurders volgens het nieuwe taxidecreet een bestuurderspas op zak hebben. Een van de eisen is wel dat de bestuurders een bewijs van taalbekwaamheid hebben. Het gaat om een attest van taalniveau B1 (richtgraad 2.4), dat de bestuurders ten laatste twee jaar na het verkrijgen van de pas moeten kunnen voorleggen.

Communicatie met klanten

Vanuit de taxiwereld komen reacties op de extra tijd die taxichauffeurs krijgen om te voldoen aan de taaleisen, zoals onder meer van het Gentse V-Tax. “Het uitstel is van enorm belang voor onze sector”, zegt Martijn Steenhaut van Huur en Stuur. “Zoals reeds aangegeven zou een groot deel van de chauffeurs uit de boot vallen, wat helemaal niet de bedoeling is. Zeker nu de sector volop aan het herleven is en extra personeel wordt gezocht, zou het een verkeerd signaal zijn om de toegang tot het beroep te bemoeilijken. De kennis van de taal is voor ons uiteraard heel belangrijk.  Zowel voor communicatie met klanten als met andere belanghebbenden (intern, politiecontroles, …). Echter wil ik benadrukken dat de kennisvereisten steeds in verhouding moeten zijn met de beoogde resultaten. Zo vind ik een schriftelijke kennis van de taal minder belangrijk dan mondelinge kennis.  We moeten er dus over waken dat er steeds een evenwicht wordt gevonden, zodat de drempel om chauffeur te worden op een realistisch niveau ligt.”

Rem op vlotte samenwerking

Ook Koen Van Oorschot van Antwerp Tax reageert op het uitstel. “Voor ons in Antwerpen is alles terug bij het oude. Dit is het niveau dat wij in Antwerpen via een stadsreglement hebben gekend voor de nieuwe Vlaamse taxi wetgeving. De kennis van het Nederlands werd hier meer dan 10 jaar geleden al lokaal ingeschreven in de reglementen. De kennis van het Nederlands is voor ons een noodzaak voor een goede service verlening tegenover onze klanten en voor de interne communicatie met onze diensten. Nadeel van deze beroepsvereisten is wel dat dit een rem kan zijn op de vlotte aanwerving van nieuwe chauffeurs. Vooral in Vlaams Brabant kan de invoer van deze criteria een zeer moeilijke aangelegenheid worden. Ik begrijp dus zeker mijn collega’s van de Brusselse rand die hier niet mee tevreden zijn.”

Taalniveau ligt te hoog

Erik Maes, Federaal Secretariaat BTB Wegvervoer & Logistiek Secretariaat, vindt het uitstel een goede zaak. “Dat de verplichting om te voldoen aan de taalvereiste nu met twee jaar wordt verlegd is op zich een mooie zaak. Dat geeft heel wat mensen extra tijd om aan de verplichting tegemoet te kunnen komen. Jammer genoeg ligt het te behalen taalniveau (hoewel het al licht is afgezwakt) eigenlijk nog te hoog, met de sociale partners hebben wij steeds gepleit voor taalniveau A2. Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je als taxichauffeur in Vlaanderen de Nederlandse taal machtig moet zijn maar dat neemt echter niet weg dat er moet gekeken worden naar het niveau dat we van deze mensen eisen. Laat ons niet vergeten dat die 2600 bestuurders ook lange dagen werken op vaak onregelmatige uren wat het geen evidentie maakt om “tussendoor” een taalcursus van +/- 200 uur te volgen.”

Kritiek van Vlaams Belang

Vanuit politieke hoek komen ook reacties, zoals van de partij Vlaams Belang.  “Maar liefst 2.600 allochtone taxichauffeurs zijn nog steeds niet in regel met de in 2019 ingevoerde taalvoorwaarde, die moet garanderen dat Vlamingen in hun eigen taal bediend kunnen worden”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. “Dat een regering met een Vlaams-nationalist aan het hoofd hierop toegeeft en nog eens uitstel verleent, is niet alleen een verkeerd signaal, maar gewoon slecht bestuur. Dat een liberale politica zoals minister van Mobiliteit Lydia Peeters verzaakt om taaleisen te laten respecteren, verbaast het Vlaams Belang niet. Dat Jan Jambon als Vlaams-nationalistische minister-president dit echter ongehinderd laat passeren, is wel onbegrijpelijk. Taaleisen voor Nederlands zijn blijkbaar niet belangrijk voor deze N-VA-regering.”

Flutargumenten

Ryheul noemt de argumentatie van de Vlaamse regering ‘flutargumenten’. ”Wat doe je hier in feite nog als je na jaren en jaren of zelfs meerdere generaties nog steeds geen Nederlands kent? Deze regering wil de Vlaamse cultuur promoten, maar slaagt er nog niet in om de taal van de Vlamingen te laten respecteren. Bovendien wordt hiermee ook het signaal gegeven dat de weigering om te integreren nog eens leidt tot extra toegevingen van de overheid.” Ryheul laat het hier echter niet bij en zal Lydia Peeters in het Vlaams Parlement om uitleg vragen. “De minister moet niet alleen in overleg gaan met de taxisector, maar moet met bijkomende initiatieven komen om deze taaleisen te laten respecteren. Laten we ook niet vergeten dat de uiteindelijke verliezer van deze verlenging de Vlaming is, die zich in eigen land moet schikken naar de – toch wel vrij massale – weigering van allochtone chauffeurs om Nederlands te spreken of te leren.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.