Persoonsgegevens worden zichtbaar voor politie

Politie Limburg-hoofdstad – copyright politie Limburg Hoofdstad

Na de zomer, zodra alle gegevens aanklikbaar worden, zullen de persoonsgegevens van de chauffeur en eventueel van de exploitant zichtbaar worden voor de politie. Dat heeft minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters in het Vlaams parlement gezegd. Peeters is tevreden dat alsmaar meer taxichauffeurs zich aansluiten op Chiron, al wil ze nog geen deadline geven wanneer iedereen moet aangesloten zijn.

De kwestie van Chiron kwam recent aan bod in het Vlaams parlement, dankzij een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Carmen Ryheul aan minister Lydia Peeters. “Men geeft aan dat na de zomer, zodra alle gegevens aanklikbaar worden, de persoonsgegevens van de chauffeur en eventueel van de exploitant zichtbaar worden voor de politie”, zegt Peeters. “Voor alle duidelijkheid: er wordt wel nog advies gevraagd aan de data protection officer (DPO) om te kijken of het allemaal perfect in orde is. Maar vanaf de zomer kan het alleszins zo verlopen.” Door de nieuwe manier om de gegevens uit de databanken toegankelijk te maken voor de politie, wordt er op dit moment gewerkt zonder protocol. “Het decreet en het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) voorzien dat de gegevensbank sowieso kan geraadpleegd worden door de politie, die inzage heeft in alle gegevens”, zegt Peeters. “De politie kan dat dan bekijken en dat is heel anders dan de initiële piste waarbij alle gegevens eerst aan de federale politie bezorgd moesten worden. Dat zou allemaal veel vertraging met zich meebrengen. Nu kan het allemaal veel vlotter, en kan de politie rechtstreeks toegang krijgen tot die databank.”

Chiron

Taxibedrijven die werken onder het Taxidecreet van 2020 moeten sinds 1 november 2020 aangesloten zijn op de overheidsdatabase Chiron en realtime informatie doorgeven van elke rit. Met deze verplichting wordt de administratieve werklast van de taxibedrijven vereenvoudigd en kan de Vlaamse overheid makkelijk toezicht houden op de taxisector en zwartwerk tegengaan. Door corona en de complexiteit van de databank die moest gebouwd worden, werd de oorspronkelijk voorziene deadline voor de verplichte ritregistratie van 1 juli 2020 verschoven naar 1 november 2020. Van de 943 uitbaters die vandaag werken onder de nieuwe vergunning is op dit moment bijna 50 procent volledig in orde met Chiron. Het gaat om exact 439 exploitanten. 83 exploitanten hebben de testomgeving doorlopen, maar sturen geen ritten door. 130 exploitanten zijn in de testomgeving geweest zonder de testfase af te ronden. Daar is de koppeling dus nog niet afgerond. 291 exploitanten – dat is 30 procent – hebben nog geen stappen ondernomen om de koppeling met Chiron te maken.

Achterstand

Peeters heeft ondertussen zicht op wie niet is aangesloten. “De bulk van de achterstand ligt bij de exploitanten die in 2020 niet aangesloten waren en het tot op heden nog steeds niet zijn”, zegt Peeters. “We zien dat het aantal vergunningen stijgt en dat de verhouding van het aantal aangesloten bedrijven nog meer stijgt. Bij de recente vergunningen is er ook een veel hogere aansluitingsgraad en dat heeft te maken met een groter aantal gemeenten dat Chiron kent en toeziet op de aanwezigheid van apparatuur of software in elk voertuig bij de vergunningsaanvraag. Ten tweede zijn de leveranciers van apparatuur en software ondertussen ook voldoende vertrouwd met de werkwijze, en ten derde is er een groter aantal politiezones dat gebruik maakt van de toegang tot Chiron. Dat maakt dat de pakkans met boetes en het tijdelijk inhouden van de vergunning groter is, en dat zet mensen ertoe aan om sneller over te gaan tot aansluiting.”

Geen deadline

Peeters is tevreden met die evolutie maar wil nog geen deadline geven wanneer iedereen moet aangesloten zijn. “We zien wel gestaag een groei, wat op zich dan weer positief is. Maar we weten natuurlijk ook dat de taxisector heel veel moeilijkheden heeft en veel te kampen heeft gehad met de coronapandemie. Heel veel taxichauffeurs zijn ook van job veranderd, omdat ze niet meer konden rijden. Dat heeft natuurlijk ook wel een heel belangrijke impact. Als u mij vandaag vraagt welke de uiterste deadline is waarop het voor alles en iedereen in orde zou moeten zijn: het is een beetje moeilijk om daar nu op vooruit te lopen. Ik ben alleszins blij dat ik zie dat we toch gestaag vooruitgang boeken. Als ik vergelijk met mei, dan zijn er een maand later toch alweer 55 extra bijgekomen. Kortom, het begint allemaal wel te lopen. Als dan tegelijkertijd ook de pakkans verhoogd wordt doordat zowel de lokale besturen als de politiezones er nu veel meer alert voor zijn, dan denk ik dat dat een win-winsituatie is. Dat zal er ook voor zorgen dat steeds meer mensen zich effectief zullen aansluiten op Chiron. Ik kan u dus vandaag nog geen definitieve deadline geven wanneer het voor mij allemaal in orde moet zijn. Dat lijkt me ook niet zo zinvol. Ik denk wel dat we het altijd continu moeten opvolgen. Met de verbetertrajecten die we nu in de pipeline hebben en die er zeker in de zomer ook komen, hoop ik alleszins dat we daar ook gestaag vooruitgang zullen boeken.”

Moeilijke connectie

Peeters gaf toe dat de aansluiting op Chiron niet altijd makkelijk verliep. “Er was inderdaad een belangrijke opmerking geformuleerd vanuit de sector rond de complexiteit van het aansluitingsproces en de al te technische handleiding. Daar is dan ook volop aan gewerkt. In maart werd een aangepaste startersgids online gezet. Die is door iedereen consulteerbaar. Ondertussen werd ook het hele registratieproces zelf onder de loep genomen, met ook veel aandacht voor de user experience. Met andere woorden: de leesbaarheid van de te volgen stappen voor de gebruiker wordt aanzienlijk verhoogd. Daar wordt dus volop aan gewerkt, en dat gebeurt steeds in overleg met de sector.Het resultaat van die oefening wordt op dit ogenblik geprogrammeerd en zal in de zomer getest worden en daarna online komen. Op dat moment zal ook een nieuwe communicatieronde naar de exploitanten uitgestuurd worden.” De administratie van Peeters zegt dat er op dit ogenblik nog geen globale evaluatie gebeurd is voor de Chironhulplijn, maar ze geeft wel graag mee dat zowel leveranciers als lokale besturen altijd terechtkunnen op het e-mailadres chiron@mow.vlaanderen.be waar men met alle mogelijke vragen terechtkan. Ook de politie kan daar terecht en ook van daar zijn er al vragen gekomen. Verder is er voor exploitanten nog de website www.vlaanderen.be/taxi, waarnaar ze verder worden verwezen voor specifieke vragen rond Chiron.

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.