Taxibord

Zo werkt het nieuwe systeem voor taxivergunningen

Foto: ProMedia

Nu het nieuwe taxidecreet voor de taximarkt in Vlaanderen van kracht is, kunnen uitbaters een hervormde vergunning aanvragen. Voor straattaxi’s zijn onder meer de vaste tarieven en de maximale aantallen vergunningen geschrapt. Wie vanaf een standplaats taxi’s wil exploiteren, heeft daarvoor een aparte machtiging nodig.

De nieuwe regels kennen hun oorsprong in de conceptnota ‘Hervorming Vlaamse taxiregelgeving’, die in maart 2017 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Via het gebruikelijke politieke proces leidde dat in november 2019 tot de definitieve goedkeuring bij het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet. Daarmee werd ook duidelijk dat de nieuwe regels per 1 januari 2020 van kracht zouden worden.

Daarbij hoort ook een nieuwe taxivergunning. Wie deze vanaf 1 januari aanvraagt of heeft aangevraagd, moet bij toekenning meteen aan de nieuwe regels voldoen. Voor alle vergunningen die voor die datum zijn afgegeven, geldt een overgangsbepaling. Alle regels, mogelijkheden en verplichtingen van die vergunning blijven van kracht voor de looptijd die de vergunning in kwestie heeft.

Afhankelijk van de exploitatievorm zijn er bepaalde eisen aan de nieuwe vergunningen verbonden.

Straattaxi

Voorheen was exploitatie van een taxidienst gebonden aan de gemeente waar de vergunning was afgegeven. Die beperking is voor straattaxi’s nu afgeschaft. De hoop is dat er hierdoor veel minder ‘lege kilometers’ worden gereden. Chauffeurs die een klant hadden afgeleverd in een andere gemeente, mochten immers geen nieuwe passagiers mee terugnemen.

Twee belangrijke zaken zijn vrijgegeven: de tarieven en de begrenzing op het aantal straattaxi’s. Wat dat laatste betreft gold er een quotum van maximaal één vergunning per duizend inwoners van een gemeente. En ook de tarieven bepaalt elke ondernemer nu zelf, met als voorwaarde dat deze voor klanten duidelijk zijn. Een daklicht en taximeter gebruiken is niet nodig; betalingen gaan via een mobiele app.

Standplaatstaxi

Een belangrijke voorwaarde van de straattaxivergunning is dat de bezitter ervan zich met de taxi niet binnen 200 meter van een standplaats mag bevinden. Wie een standplaatstaxi wil uitbaten, heeft daarvoor een aparte machtiging nodig. Die moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de standplaatsen die de ondernemer wil kunnen betreden zich bevinden.

Aan de standplaatstaxi’s zijn andere voorwaarden verbonden dan aan de straattaxi’s. Voor deze diensten liggen de tarieven juist wel vast; deze worden door de gemeente bepaald. Het gebruik van taxidaklicht en taximeter is verplicht en de gemeente kan ook minimale en maximale aantallen standplaatstaxi’s vaststellen binnen haar grondgebied. Wel mogen deze taxi’s, als ze leeg terugrijden, passagiers meenemen die daar door middel van handopsteken om vragen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur van Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.