Taxi Gent

Geen uitstel Chiron-plicht maar wel uitstel handhaving

Foto: Matthias Vanheerentals / ProMedia

In de taxiwereld ging het gerucht dat de verplichte verbinding met overheidsdatabank Chiron vier maanden uitgesteld zou worden. Dit gerucht wordt door taxifederatie GTL definitief ontkracht. Maar 1 november komt wel te vroeg voor de handhaving van de Chiron-verplichting.

In het Vlaamse taxidecreet, dat op 1 januari 2020 van kracht werd, staat onder meer de verplichting om realtime ritgegevens met de overheid te delen. Deze specifieke regel gaat in op 1 november aanstaande. Op dat moment moeten taxi- en VVB-bedrijven die onder het taxidecreet 2020 vallen, hun ritgegevens permanent doorgeven aan de overheidsdatabase Chiron.

“Het gerucht over een uitstel met vier maanden komt allicht ergens aangewaaid omdat er voor bepaalde aspecten nog een extra Besluit van de Vlaamse regering (BVR) moet opgemaakt worden”, laat het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) in een schriftelijke verklaring aan GTL weten.

Privacyprotocollen niet klaar

De overheidsdienst constateert echter dat het taxidecreet en de huidige BVR voldoende wettelijke grondslag geven om controles te kunnen uitvoeren.  MOW voegt er echter aan toe dat er nog protocollen moeten komen op het gebied van de privacywetgeving voordat de gegevens in Chiron correct gecontroleerd kunnen worden. Het is onbekend wanneer deze protocollen uitgewerkt zijn.

“De doorgestuurde gegevens kunnen nog even niet gecontroleerd worden”, concludeert het departement MOW aan GTL, dat hierover deze week haar leden informeerde. De overheidsdienst waarschuwt tot besluit: “Beschouw het als een technische marge om iets langer te kunnen werken om de installaties op punt te hebben, maar niet als een uitstel.”

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.