Daklicht taxi (foto: Toyota)

GTL maakt bezwaar tegen uitstel Vervoer op maat

Foto: toyota

Taxifederatie GTL heeft protest aangetekend tegen het mogelijke uitstellen van de invoering van het project basisbereikbaarheid, oftewel Vervoer op maat, met zes maanden. Het protest volgt op het verzoek  van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) aan minister Peeters om de ingrijpende hervorming van het Vlaamse openbaar vervoer uit te stellen. 

Lokale besturen maken zich zorgen over de timing van het proces naar Vervoer op maat. Na een analyse van de problematiek rond operationele timing van de lancering van de basisbereikbaarheid door het Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking, vraagt de VVSG de lanceringsdatum met zes maanden uit te stellen tot 1 juli 2022.

Het dossier ‘basisbereikbaarheid’ voorziet in een grondige hervorming van het openbaar vervoer, waarbij de klemtoon verschuift van aanbodgericht naar vraaggericht openbaar vervoer. Vervoersaanbod en vervoersvraag moeten beter op elkaar afgestemd worden en taxidiensten moeten daarbij ook een rol gaan spelen.

OV-werk kan taxisector verlichting brengen

GTL heeft ernstige bezwaren tegen het uitstellen van de invoering van het mobiliteitsplan, en wijst op het feit dat  de taxisector het zwaar te verduren heeft. Tevens zijn er allerlei kosten verbonden bij de invoering van het taxidecreet 2020, zoals de apparatuur en software om aan de Chiron plicht te voldoen.

Juist nu de taxisector het zo zwaar heeft, zou het openbare vervoerswerk verlichting kunnen bieden. Volgens GTL heeft de Vlaamse regering bij de introductie van het taxidecreet ter compensatie ook gewezen op de hervorming van het openbare vervoer. “De regering verwees naar de nieuwe vervoersvraag naar taxibusjes, in het kader van de hervorming van het openbaar vervoer, wat nieuwe opportuniteiten moest aanbieden in een hervormde taxisector”, schrijft het in een persbericht.

Gaten vullen

Volgens Pierre Steenberghen van GTL kunnen taxibedrijven een belangrijke oplossing bieden bij het efficiënter maken van het openbaar vervoer. “Door alleen daar te gaan rijden waar er voldoende vraag is, moeten bussen en trams efficiënter worden ingezet en beter de concurrentie kunnen aangaan met de eigen privé-auto. In de praktijk komt het erop neer dat het openbaar vervoer zich zal concentreren op grote assen tussen dorps- en stadscentra en niet langer allerlei omwegen zal maken. De OV-taxi’s worden ingezet om de gaten te vullen”, zegt hij.

Europese subsidies ook inzetten voor taxisector

Om de financiële verplichtingen die samenhangen met de overschakeling naar het taxidecreet 2020 te ontlasten, stelt GTL nog voor om een deel van de Europese subsidies, die België kreeg voor vergroening en digitalisering, in te zetten in de taxisector. Daarmee zou bijvoorbeeld de Chiron-software bekostigd kunnen worden.

Ook kunnen deze gelden aangewend worden voor een vergroening van het wagenpark. “Het zijn vooral de nieuwe strenge milieunormen die zwaar wegen bij investeringen in veel duurdere taxivoertuigen: minstens plug-in-hybride of zero emissie voor voertuigen die tot 100.000 kilometer per jaar rijden, met een oplaadtijd en een kleinere actieradius”, vervolgt GTL.

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.