Taxi Gent. Foto: Stad Gent

Zonnebeke kan taxibelasting niet schrappen

Taxi Gent. Foto: Stad Gent (op aanvraag)

Het VVB-vervoer betaalt jaarlijks belastingen aan Vlaanderen. De lokale afdeling van de N-VA wil dat de gemeente Zonnebeke de helft van het bedrag van de belasting terugstort in de vorm van een gift. Volgens de gemeente is dat echter onmogelijk.

De coronacrisis zet veel taxibedrijven zonder werk, niet in het minst het VVB-vervoer. Maar de jaarlijkse belastingen aan Vlaanderen blijven wel verder lopen. Het gaat om de enige specifieke bijkomende belasting voor het vervoer met bestuurder. Er zijn in Zonnebeke voor 2020 negen voertuigen ingeschreven die een totale gezamenlijke belasting van 3.218,95 euro vertegenwoordigen. De plaatselijke N-VA wil dat de gemeente deze belastingen gedeeltelijk terug betaalt als ‘gift’. “De gemeentelijke belasting moet wel degelijk verplicht geïnd worden door de gemeente, dat klopt” geeft  N-VA fractieleider Koen Descheemaeker aan. “Maar de gemeente zou het kunnen terug betalen als een gift. Dat zou hen in deze moeilijke periode kunnen helpen.”

Maar de gemeente Zonnebeke kan voorlopig weinig doen. “De door de N-VA voorgestelde maatregel behoort met andere woorden niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad”, zegt schepen van Financiën Koen Meersseman. “Het is een beslissing die enkel door Vlaamse Overheid genomen kan worden. Om die reden namen we contact op met Vlaams Parlementslid Bart Dochy (CD&V), die reeds op 20/04 een schriftelijke vraag indiende bij de bevoegde minister Matthias Diependaele (N-VA) met betrekking tot deze problematiek.”

Belasting niet innen is onwettig

De schepen verwijst naar het wijzigingsdecreet van 8 mei 2009 van de Vlaamse Overheid dat de gemeenten verplicht over te gaan tot het innen van deze belasting. “De regelgeving is opgemaakt door de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten zijn verplicht deze belasting te innen”, zegt schepen Koen Meersseman. “Een ‘vermomde vrijstelling’ door de vergoeding niet te innen of door exploitanten van deze dienst een tegemoetkoming te voorzien van deze door het Vlaams niveau opgelegde belasting is niet mogelijk. Deze belasting niet innen is onwettig. We bezorgden deze informatie aan de exploitanten die me hierover aanspraken“, aldus de schepen.

Meersseman hoopt dat de decreetgever een kwartaalvrijstelling overweegt. “Het zou goed zijn mocht N-VA Zonnebeke mee hun minister overtuigen om positief te reageren op ons verzoek. In afwachting van het antwoord van de minister, zal de belasting niet uitgestuurd worden. Indien er in het Vlaams Parlement geen uitsluitsel wordt gegeven, zijn we verplicht deze aanslag later dit jaar vooralsnog uit te sturen. We kunnen dus bijgevolg geen groen licht geven aan het voorstel om de belastingen terug te storten van de NV-A,” aldus de schepen.

Gift als tegemoetkoming

Koen Descheemaeker verduidelijkt: “De gemeente is inderdaad verplicht de retributie te innen, maar dat wil niet zeggen dat ze nadien hier geen mouw aan kan passen. Daarom stellen we voor om aan de hand van een gift toch een tegemoetkoming te voorzien. Dit is juridisch haalbaar, zolang het afdoende gemotiveerd is. Gelet op de uitzonderlijke situatie waarin we verkeren, lijkt die motivering geen probleem te zijn. U ziet dit overigens nu al overal. Denk maar aan de vele waardebonnen die als gift momenteel in tal van gemeenten gegeven worden. Maar we zullen ook het kabinet van de minister contacteren om de vraag van de schepen mee te ondersteunen om te zoeken naar een structurele oplossing over de gemeentegrenzen heen.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.