Stijn Verbeugt

Prijzen Mechelse taxiritten stijgen met 15 procent

Stijn Verbeugt

De prijzen om in Mechelen een taxirit te maken, gaan met 15 procent de hoogte in. Dat heeft de stad Mechelen beslist. Met de verhoging wil de stad Mechelen voorkomen dat taxichauffeurs failliet gaan door de hoge brandstofprijzen.

Wie in Mechelen een taxi neemt, zal iets meer moeten betalen. Het is op vraag van de taxisector zelf dat de prijzen aangepast zijn. Heel wat Mechelse taxibedrijven zijn tevreden met de aanpassing. “De taxisector in Mechelen was zelf vragende partij voor de prijsstijgingen”, zegt Mo Nassiri van CTD taxi Mechelen. “Alles is duurder geworden, dus vinden wij het niet meer dan logisch dat de taxisector hierin volgt. Moesten de duurdere brandstofprijzen maar tijdelijk zijn, had dit niet nodig geweest. Maar ik zie de brandstofprijzen niet meer dalen naar het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Dus dan zijn de prijsstijgingen meer dan welkom om continuïteit te blijven garanderen.”

Weinig overleg 

Andere taxichauffeurs, die we aan het station van Mechelen spraken, vinden de prijsverhoging geen slechte zaak. Toch vinden ze het jammer dat ze deze maatregelen uit de pers hebben moeten vernemen, zonder overleg vooraf. “Er wordt niet echt besproken met ons”, klinkt het eensgezind bij alle een 5-tal taxichauffeurs die we aan het station spraken. “Dat vinden we jammer. We moeten alles via de media vernemen. Er is geen toenadering van de stad naar ons uit toe. De stad Mechelen mag gerust meer toenadering naar ons zoeken en meer met ons in dialoog gaan. Dat is de mening van veel taxibedrijven.” Volgens de gemeente kon de taxisector niet vooraf geïnformeerd worden gezien de strakke deadline van de gemeenteraad. De taxisector heeft ook geen vast aanspreekpunt, klinkt het bij de stadsbestuur. De stad Mechelen belooft wel om de taxisector te bevragen in de toekomst om het beleid nog beter om hun noden af te stemmen.

Geen vaste aanspreekpartner

Mechels schepen, Vicky Vanmarcke, bevoegd voor Mobiliteit, ontkent dat de stad Mechelen geen toenadering met taxichauffeurs zou zoeken. “Dat de stad geen toenadering zoekt met de taxichauffeurs  wil ik toch even rechtzetten. Er is wel degelijk op regelmatige basis contact met de sector. Alleen zijn dit vaak informele contacten. Simpelweg vanwege het feit dat er geen vaste aanspreekpartner is. Zij zijn niet verenigd, zoals we dat bij andere sectoren bijvoorbeeld wel kennen en dus ook niet gezamenlijk aanspreekbaar. In het verleden zijn er grote overlegmomenten geweest en hebben we geprobeerd om iedereen samen te brengen. Dat is niet eenvoudig gezien de concurrentie die er onderling heerst en met chauffeurs die vaak niet door dezelfde deur kunnen. De laatste grote meeting vond digitaal plaats ten tijde van corona, met op de agenda onder andere de taxicheques voor het vaccinatiecentrum.”

Grote tevredenheid 

De prijsstijging kwam er volgens Vanmarcke op vraag vanuit de sector zelf en was broodnodig gelet op de huidige context. “Vandaar dat we dit zo snel mogelijk op de gemeenteraad gebracht hebben en niet bij machte waren om heel de sector uit te nodigen. Rond de tafel zitten zou ons kostbare tijd doen verliezen, waarvan de taxisector de dupe zou worden. We hebben de taxisector reeds ondersteund door hen onder andere in te schakelen om mensen naar het vaccinatiecentrum te vervoeren of door de invoering van de taxicheques. Bij de sector heerst er nu ook tevredenheid over de prijswijziging. Ze zijn een belangrijke partner in ons mobiliteitsverhaal en ook naar de toekomst toe, kunnen ze op onze steun blijven rekenen. De stad heeft zich reeds geëngageerd om in een van de volgende gemeenteraadscommissies te brainstormen over maatregelen om hen nog meer te kunnen ondersteunen. Zo denken wij dat het bijvoorbeeld positief zou zijn als de taxisector zich zou verenigen. Een aanspreekpartner langs hun kant zou de communicatie nog kunnen verbeteren. Wij zijn alvast vragende partij.”

Veel eenmansbedrijven

Met de tariefaanpassing wil de stad voorkomen dat veel taxichauffeurs er de brui aan geven. “De taxisector in Mechelen is een kleine sector waarvan bijna de helft, eenmansbedrijven zijn”, zegt Greet Geypen, schepen van Economie. “Wat maakt dat het een precaire sector is, waar we dus als overheid waakzaam over moeten zijn. Denk maar aan de taxicheques die we ingevoerd hebben, die een win-win zijn voor de taxibedrijven én onze inwoners. In 2021 hebben we 7.882 cheques geïnd, wat neerkomt op een investering van de stad van 13.793,5 euro. Daarnaast werden de taxi’s tijdens de coronaproblematiek ook ingezet om minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum te vervoeren. Het is belangrijk dat we de taxisector ondersteunen, zodat de Mechelaars zich kunnen blijven verplaatsen en niet in een isolement geraken.”

Sociale rol

Thijs Verbeurgt, fractieleider van Vooruit in Mechelen, is tevreden met de verhoging. “Als Vooruit hebben wij in het licht van de stijgende kostprijzen begrip voor deze vraag maar dit is volgens ons ook het uitgelezen moment om bijkomend in te zetten op de sociale rol van deze sector en zorg voor de chauffeurs.” Vooruit deed op de gemeenteraad twee voorstellen, onder meer om de sociale rol van de taxisector te versterken. “Veilig op stap kunnen gaan is een verantwoordelijkheid van ons allen. In sommige Spaanse steden schakelt men daarvoor bijvoorbeeld ook taxichauffeurs in. Via het taxireglement vraagt men in deze steden aan taxichauffeurs om na het afzetten van de klant nog even een oogje in het zeil te houden om zeker te zijn dat de klant veilig en wel binnengaat in zijn of haar bestemming. Dit biedt een extra service aan de klant, zonder veel inspanning van de chauffeurs, versterkt de sociale rol van taxichauffeurs en maakt de stad veiliger.”

Label

Het argument dat niet elke klant dit zou appreciëren, valt makkelijk te counteren, vindt Verbeurgt. “Men zou bijvoorbeeld met een label in de taxi kunnen werken dat duidelijk maakt dat de klant zelf kan aangeven of men deze service wenst of niet. Zorg dragen van elkaar is een taak van ons allemaal. Taxichauffeurs kunnen mee die taak op zich nemen. Zeker ’s nachts kan een oogje in het zeil houden een wereld van verschil maken. Het versterkt bovendien de vertrouwensband tussen chauffeurs en klanten. Een win-win wat ons betreft.”

Gratis toiletten

De taxichauffeurs vragen op hun standplaatsen ook vuilnisbaken en sanitaire voorzieningen. Voldoende toegankelijk sanitair is op veel plaatsen een uitdaging en ook in Mechelen, vindt Verbeurgt. “Zeker voor truck-, bus- en taxichauffeurs wiens job zich op de baan afspeelt, is dit noodzakelijk maar zelden evident, helaas. Gelukkig is er overdag de bereidwillige horeca waar men terecht kan bij hoge nood. Helaas is dit ’s avonds en zeker ’s nachts niet altijd een optie.  In het kader van de gezondheid en het comfort van taxichauffeurs dienen we als stad goed na te gaan of er voldoende toegankelijke gratis sanitaire infrastructuur ter beschikking is op Mechels grondgebied, zeker na bepaalde uren.”

Gratis sanitair

Vooruit Mechelen stelde daarom voor dat er vanuit de gemeenteraad een concreet engagement zou worden opgenomen ten aanzien van de taxisector rond dit thema en ook meteen naar andere sectoren het signaal wordt gegeven dit ernstig te nemen. Daarom vroeg Vooruit om samen met de taxisector, de syndicale vertegenwoordigers en eventueel andere partners een concreet plan op te maken dat toegankelijk, gratis en net sanitair garandeert voor taxichauffeurs. “Deftig naar het toilet kunnen, zou een evidentie moeten zijn voor taxichauffeurs”, zegt Thijs Verbeurgt. “Toch zien we dat dit zeker ’s nachts geen evidentie is. Tijd om hier werk van te maken. In het belang van de gezondheid van taxichauffeurs en als teken van respect voor het werk dat zij doen.” Beide voorstellen werden weggestemd door de Groen-Open VLD meerderheid. Wat betreft de sanitaire voorzieningen engageerde de schepen wel dit onderwerp op te nemen met de sector.

Onderwerpen: ,

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.