Koen van Oorschot

APTU en UNIZO hekelen onterechte boetes voor bestuurders

Foto: Antwerp

De voorbije twee weken regent het bij UNIZO meldingen van ondernemers die een boete van 509,06 euro in de bus krijgen omdat ze vorig jaar bij het betalen van een gewone verkeersboete nagelaten hebben de bestuurder te identificeren. Ook in de taxisector lijkt dit probleem te spelen. Dat zegt Koen Van Oorschot, zaakvoerder van Antwerp Tax en voorzitter van de Provinciale Taxi Unie. 

Het probleem speelt zeker in de taxisector, zegt Van Oorschot. “We zetten alle verkeersovertredingen reeds geruime tijd digitaal op naam. Het is een hele administratieve klus. Voor sommige chauffeurs van buitenlandse afkomst is dit echter onmogelijk, aangezien zij een ongebruikelijk rijksregister nummer hebben dat niet aanvaard wordt in het digitaal systeem van de overheid. Oorzaak zou een onzekerheid zijn over de juiste geboortedatum van deze chauffeurs. Wij hebben zo meerdere chauffeurs in dienst waarbij het rijksregisternummer niet wordt aanvaard. Er is ook wat onduidelijkheid over bepaalde formulieren waarmee we de hele administratie moeten doen, zoals het formulier ‘Enkel terugzenden indien de boete niet wordt betaald’.

Begrijpelijke fout

Volgens UNIZO begingen de ondernemers een begrijpelijke fout, want deze verplichting was toen allesbehalve duidelijk weergegeven. De FOD Justitie stuurt ook geen herinnering of foutmelding wanneer de bestuurder niet ingevuld is. UNIZO kaartte deze onbillijke manier van werken aan bij het kabinet van bevoegd minister van Quickenborne, maar daar beperkt men zich tot de uitleg over het correct volgen van de wettelijke procedure. Ook in de commissie Justitie ontkent de minister dat er problemen zouden zijn. UNIZO weerlegt dit en vraagt om een duidelijker en gebruiksvriendelijk systeem uit te werken vooraleer er nieuwe boetes wordt verstuurd. “Ondernemers moeten zeer duidelijk worden geïnformeerd wat van hen verwacht wordt en de aanpassingen online vlot kunnen uitvoeren. Ook zou een eerste herinnering vooraleer er een grote boete volgt de norm moeten zijn”, stelt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Veel meldingen

Nadat eerder deze maand UNIZO de problematiek al aankaartte, regent het meldingen bij de UNIZO-Ondernemerslijn. “Op minder dan twee weken tijd hebben we al meer dan 150 ondernemers die gefrustreerd hun verhaal doen, en dat is wellicht het topje van de ijsberg”, zegt Danny Van Assche. “Het zijn allemaal meldingen van bedrijven die boetes van 509 euro opgelegd krijgen wegens het niet opgeven van de identiteit van de bestuurder voor een verkeersboete die vorig jaar ter goeder trouw werd betaald.” De digitale procedure om de bestuurder aan te duiden of aan te passen is volgens UNIZO nog steeds niet performant en kan dus beter. Ondernemers lopen vast in de digitale tool of verspelen tijd met het uitvoeren van online handelingen op justonweb.

Kabinet

UNIZO contacteerde het kabinet van Van Quickenborne. “Maar daar verschuilt men zich achter het correct opvolgen van de wetgeving”, zegt Danny Van Assche. “Ook in een antwoord op een parlementaire vraag in de commissie Justitie erkent de minister niet dat er problemen zijn met de brieven waarvoor men nu boetes krijgt of met de performantie van het digitale systeem.  Wel zal het voorstel tot minnelijke schikking voortaan duidelijker de verplichting meegeven om correct de identiteit van de bestuurder aan te duiden. We zijn blij te horen dat er meer duidelijkheid komt, maar dat is niet voldoende. We vragen om eerst een herinnering te versturen aan ondernemers die vergeten de bestuurder aan te duiden bij het betalen van een verkeersboete. De overheid verwacht ook van ondernemers dat ze dat doen, dan moet ze zelf het goede voorbeeld geven. Vooraleer dat er nieuwe boetes volgen, moet ook het digitaal systeem gebruiksvriendelijker worden gemaakt, zodat ondernemers die administratie snel kunnen afhandelen.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.