Taxi Leuven

Taxisector en vakbonden eisen duidelijkheid van regering

Foto: ProMedia / Matthias Vanheerentals

De sociale partners van de taxi- en VVB-sector hebben vanwege de coronacrisis samen een brief gepubliceerd met daarin een aantal vragen aan de regering. Intussen namen de federale regering en de bankensector dit weekend enkele maatregelen. Al is het volgens de vakbonden nog onduidelijk wat de impact daarvan is op de taxisector.

De bedrijven en de werknemers hebben dringend bijkomende steun nodig om door deze moeilijke periode te geraken. Daarom hebben de werkgeversorganisatie GTL en vakbonden van de sector afgelopen vrijdag een gemeenschappelijke oproep aan de regering en de bevoegde overheden gericht.

In de brief staan veel eisen. “Zorg voor uitstel van betaling van hypothecaire leningen”, zegt Vakbondsman Yves Toutenel. “Aangezien de vaste kosten voor werknemers doorlopen, ook al vallen ze terug op verminderde inkomsten, verzoeken we bijkomstig om een tijdelijke opschorting van de betalingsverplichting aan de banken, verzekeringsinstellingen, gas- en electriciteitsleveranciers.”

De vakbonden vragen ook een hogere uitkering, voor tijdelijke werkloosheid: meer dan de bijkomende 5 euro die nu beslist wordt. Ze willen verder dat er een vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld aan de arbeiders komt.

Meer aandacht voor voor zorg- en revalidatievervoer

Er zijn ook eisen voor de contracten in het aangepast vervoer voor zorg- en revalidatievervoer.  “We doen oproep aan de Federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om een percentage (50 à 60 procent) van de voorziene en gebudgetteerde bedragen voor revalidatievervoer (dat nu niet doorgaat en voor 100 procent onder de verplichte ziekteverzekering valt) toch uit te betalen aan de vervoerder, zo niet komt de tewerkstelling in gevaar”, zegt Yves Toutenel.

Dezelfde vraag richten de vakbonden en GTL aan de gewestelijke ministers, voor het deel van het zorgvervoer dat geregionaliseerd is, zoals vervoer naar dagverzorgings- en revalidatiecentra. De sociale partners vragen aan de gemeenten in Vlaanderen en Wallonië om de jaarlijkse gemeentebelasting die verbonden is aan de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (taxi of wagenverhuurdienst met bestuurder) niet te innen bij de exploitanten voor het jaar 2020. In Brussel is het een gewestbelasting en werd al beslist om ze in 2020 niet te innen.

Veel steunmaatregelen

Dit weekend raakte bekend dat ook andere partijen extra steunmaatregelen nemen. De banken engageren zich om levensvatbare bedrijven en zelfstandigen die in betalingsproblemen dreigen te komen, uitstel van betaling te geven tot 30 september, zonder aanrekening van kosten. Daarnaast komt de federale overheid met een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden. De vakbonden zijn daar zeer positief over, al is het voorlopig nog onduidelijk wat de impact daarvan is op de taxisector. Zodra ze die hebben, zullen ze die geven.

Betalingsuitstel

Zelfstandigenorganisatie UNIZO is wel tevreden. “Een heel goede zaak is alvast het betalingsuitstel, zonder bijkomende kosten, voor alle ondernemingen tot 30 september, naar het voorbeeld van gelijkaardige maatregelen in andere landen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Het is goed dat de banken zich engageren om bij nieuwe kredieten van maximaal 12 maanden een belangrijk deel van de verliezen te nemen, namelijk 3 procent van de totale portefeuille aan nieuwe kredieten.”

Ook het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) is tevreden. “Het uitstel van betaling op leningen tot 30 september 2020 helpt gezonde bedrijven, kmo’s en zelfstandigen om geen liquiditeitsproblemen te krijgen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Maar Christine Mattheeuws van ondernemersorganisatie NSZ vreest zelfs dat de maatregelen niet volstaan. “Ondernemers maken zich ernstige zorgen over de lopende vaste kosten zoals huur, energiefacturen voor bedrijven en gebrek aan liquiditeit omdat ook vaak betalingen van hun vroegere facturen uitblijven. We zullen dit aankaarten op de Economic Risk Management Group (ERMG).”

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.