Ambulance. Foto: iStock / Thankful Photography

Kritiek op extra vervoerskosten coronapatiënten

Ambulance. Foto: iStock / Thankful Photography (onbeperkt gebruik)

Het Vlaams Patiëntenplatform reageert verontwaardigd op het advies van de Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten (Belgambu) om extra kosten aan te rekenen voor het vervoer van coronapatiënten. Belgambu schrikt van deze reactie en zegt dat zonder de extra kosten het vervoer niet vol te houden is.

Belgambu adviseert om extra tarieven voor het vervoer van patiënten met een besmettingsrisico op COVID-19 in te voeren. “De extra kosten, tussen 49 euro en 83 euro, komen bovenop de normale tarieven van het patiëntenvervoer”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. “Op deze manier willen de ambulancediensten kosten voor onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen of decontaminatiematerialen compenseren.”

Het Vlaams Patiëntenplatform is niet opgezet met deze tariefverhoging. “De ziekenhuizen, en bij uitbreiding de zorgsector, draaien overuren. Velen zetten zich belangeloos in voor de patiënt en de medemens, terwijl Belgambu zich concentreert op de financiële leefbaarheid van haar sector”, zegt Weeghmans. “Deze extra kosten doorrekenen aan de patiënt is geheel ongepast. In deze tijden primeert solidariteit voor en door iedereen.”

Geschrokken van reactie

Kenneth Arkesteyn, voorzitter van Belgambu, is het niet helemaal eens met de kritiek van het Vlaams Patiëntenplatform. “We kunnen de reactie in de pers van het Vlaams patiëntenplatform niet plaatsen. We betreuren het om dit via de media te vernemen en we zijn geschrokken van deze reactie. Dagelijks zetten ziekenwagendiensten zich in om patiënten veilig, comfortabel en kwaliteitsvol te vervoeren. De kosten voor het vervoeren van patiënten met een besmettingsrisico COVID -19 lopen erg hoog op. Soms zijn deze zelfs hoger dan het tarief dat de ziekenwagendiensten ervoor krijgen. Deze situatie is dan ook niet houdbaar.”

Arkesteyn zegt dat de ziekenwagendiensten de extra kosten voor coronapatiënten niet alleen kunnen dragen. “We krijgen van de mutualiteiten maar 78 euro voor een rit met twee professionele ambulanciers in een uitgeruste ziekenwagen voor een vervoer dat zeker een 1 uur duurt, voor een afstand van 10 kilometer mét ontsmetting”, zegt Arkesteyn.

“De som is snel gemaakt: 78 euro min 48 euro of 78 euro min 82 euro. Dat is gewoon een onhoudbare situatie, willen de ambulanciers in de toekomst nog kunnen bestaan. Vanuit de beroepsvereniging zijn we inderdaad bezorgd dat de sector morgen, overmorgen en volgende week over voldoende vervoerscapaciteit kan blijven beschikken. Tot op heden kwam er enkel vanuit de federale overheid een constructief en relevant signaal. We wachten vol geduld op de mutualiteiten en de regionale overheden.”

Nood aan extra bescherming

Belgambu heeft bovendien nog altijd nood aan beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers. “Ziekenwagendiensten die niet-dringend patiëntenvervoer uitvoeren, waaronder ook van patiënten besmet met COVID-19, staan immers laag op de prioriteitenlijst voor het verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen”, zegt Arkesteyn. “De prijzen ervan stijgen bijna dagelijks.”

Belgambu heeft een volledig onderbouwd dossier ingediend bij de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer, waar het Vlaams patiëntenplatform ook lid van is. “We baseerden ons op een economische studie uit 2018, die gevalideerd is in de commissie van toenmalig Vlaams minister voor Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V), samen met de mutualiteiten, het Vlaams patiëntenplatform en Zorgnet-Icuro. Alles is transparant uitgewerkt en aan alle mutualiteiten en overheden is onze analyse bezorgd. We stelden inderdaad de vraag op welke wijze men onze vergeten schakel in de zorgketen kan ondersteunen. We hebben daar dus de kosten voor berekend. Dan komen we inderdaad op extra kosten uit, van 48,65 euro tot 82,11 euro in functie van het type ontsmetting dat we moeten doen.”

Slag in het gezicht

Belgambu keek vooral uit naar een inhoudelijke reactie van het Vlaams patiëntenplatform. “Welke aanname is er fout, welk criterium niet juist, welke denkfout maakten we? Dit had dan kunnen leiden tot een dialoog. Het persbericht van het Vlaams patiëntenplatform is dan ook een slag in het gezicht voor een sector die het al moeilijk had. Het respect voor het Vlaams patiëntenplatform zou groter geweest zijn moest men deze penibele situatie, die een onmiddellijke impact heeft op de veiligheid van de patiënt en zijn naasten, mee aangepakt hebben in de plaats van een sector in moeilijkheden hard aan te pakken. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid reageerde al en zal rekening houden met de geuite bezorgdheden.”

Belgambu is hard aan het werken aan een nieuw digitaal platform om de 112 te ondersteunen als daar uitval is. “We blijven minstens even bezorgd als het Vlaams patiëntenplatform wat betreft de patiënten, de kwaliteit van de dienstverlening en veilig en comfortabel patiëntenvervoer. We werken nu al weken onafgebroken aan een online platform om de 112-diensten te ondersteunen zodat patiënten in nood nog steeds geholpen kunnen worden. Dit is een van de manieren hoe de sector van het patiëntenvervoer ‘solidariteit’ invult. Meer dan ooit heeft de sector nood aan een duurzame erkenning en respect van de verschillende zorgactoren. Laat het persbericht van het Vlaams patiëntenplatform dan ook de start zijn van deze omslag.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.