Zuidstation Brussel

Voor steeds meer taxichauffeurs dreigt ontslag

Foto: Matthias Vanheerentals / ProMedia

Vakbond BTB/ABVV krijgt steeds meer meldingen van taxibedrijven die chauffeurs ontslaan of die zich gedwongen zien dat te gaan doen. De vakbond luidt dan ook de noodklok.
Loontrekkende taxichauffeurs dreigen massaal hun werk te verliezen, zo zegt BTB/ABVV. “Taxibedrijven ontslaan hun vaste chauffeurs en vallen terug op losse chauffeurs en (schijn)zelfstandigen”, zegt Erik Maes, vakbondsman. “Sinds het begin van de lockdown-maatregelen viel het aantal taxiritten met 90 procent terug, zowel in Vlaanderen en Brussel als Wallonië. Na het invoeren van het nieuwe Vlaamse taxidecreet, op maat geschreven voor bedrijven als Uber, kreeg de taxisector opnieuw een kaakslag te verwerken met de Covid-19-pandemie.”

Om de sector deze crisis enigszins te laten overleven, vroegen en kregen werkgevers, gesteund door de vakbonden, steunmaatregelen van de federale overheid en de verschillende gewestregeringen. “Toch dreigen de chauffeurs het kind van de rekening te worden”, zegt Maes. “Door de terugval in het aantal ritten werd 95 procent van de chauffeurs op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geplaatst, met voor de taxichauffeurs een aanzienlijk loonverlies tot gevolg.”

Veel ontslagen chauffeurs

De voorbije weken kreeg de bond verschillende berichten van taxibedrijven die chauffeurs hebben ontslagen of aangaven die intentie op termijn te hebben. “Twee weken terug ontvingen we bericht dat DTM 29 chauffeurs ontslaat en dat Huur een stuur (eigenaar van V-Tax in Gent) en J&F Express de toekomst voor de werkgelegenheid zeer somber tegemoet zien. Hier kregen alle loontrekkende chauffeurs in het luchthavenvervoer de suggestie om ander werk te zoeken,” zegt Erik Maes.

Ook in de kleinere taxiondernemingen hebben de chauffeurs het zwaar te verduren. “Vorige week kregen we te horen dat er acht chauffeurs bij S-pass, twee chauffeurs bij Gilletax en negen chauffeurs bij Louckx werden ontslagen”, zegt Erik Maes. “Unitax kondigde aan volgende week veertien chauffeurs te ontslaan.”

Tijdelijke werkloosheid tot maart 2021

Voor BTB/ABVV is het duidelijk. “Werkgevers kregen steunmaatregelen om hun bedrijven draaiende te houden maar de werknemers betalen het gelag”, zegt Maes. “Eerst gebeurt dat met loonverlies, daarna met een ontslag.” De vakbond blijft bereid om samen met de werkgevers voor de werkgelegenheid in de taxisector te vechten. “Maar we eisen wel dat de werkgevers zich engageren om een sociaal beleid te voeren, zonder verdere ontslagen, en om deze crisis in veilige omstandigheden te overbruggen.”

Maes heeft alvast een concrete eis. “We vragen de verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor de taxisector tot maart 2021”, zegt Maes. “De overheden kunnen zelf met extra financiële steun voor de sector over de brug komen. Op voorwaarde dat er een einde komt aan het ontslagplan, met andere woorden, dat er een moratorium komt op collectieve ontslagen. We roepen de werkgevers dan ook op om samen met de vakbonden hiervoor aandacht te vragen aan de bevoegde ministers en volop in te zetten op de werkgelegenheid van de taxisector.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.