Uber

Boze Uber-chauffeurs dreigen met blokkade om strengere VVB-regels

Foto: Uber newsroom

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een strengere handhaving van de VVB-regels aangekondigd. Hierdoor wordt ook het gebruik van een smartphone om ritopdrachten aan te nemen spoedig beboet. Met de beslissing lijkt de hoofdstad het werk van Uber te bemoeilijken. Uberchauffeurs reageren dan ook laaiend en dreigen met een blokkade van de stad.

Vorige week kondigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verstrenging van de naleving van de VVB-regels aan. Zo moet er voorafgaand aan de rit een schriftelijk contract afgesloten worden waarin onder andere de duur van de prestatie (minimaal drie uur) moet zijn opgenomen.

De regering verwijst hierbij onder andere naar de taxiwet van 1995. Volgens deze wet is het verboden om gebruik te maken van een zender of ontvanger van radiocommunicatie om bestellingen van ritten te ontvangen. Hierbij wordt ook uitdrukkelijk gewezen op het verbod om een smartphone te gebruiken.

Aanpak wildgroei in taxisector

De waarschuwing aan VVB-bedrijven en chauffeurs komt in een periode dat de Brusselse regering komaf wil maken met chaos in de taxisector waarbij het onderscheid tussen VVB en taxivergunningen volgens menig expert verwaterd is. Ook volgt de verstrengde handhaving op een uitspraak van Brusselse Hof van Beroep eerder dit jaar.

In een tussentijdse arrest concludeerde de rechtbank dat de werking van Uber tegen de Brusselse taxiwet van 1995 indruist. Voordat de rechtbank een definitieve uitspraak doet, heeft het twee vragen uitgezet bij het Belgische grondwettelijke hof. Hierin wordt bevestiging gevraagd of de Brusselse taxiwet en het Waalse taxidecreet in lijn liggen met de Belgische grondwet.

“In afwachting van deze beslissing is het absurd dat Brussel nu deze beleidswijziging inzet”, zegt Fernando Redondo van de Association Belge des Chauffeurs Limousine (ABCL). Uberchauffeurs, die onder een VVB-vergunning werken, zijn volgens hem laaiend en het ABCL heeft een ultimatum gesteld aan de Brusselse overheid om haar handhavingsplannen in te trekken.

Dreiging met blokkade stad

“Mocht de regering hier niet aan tegemoet komen dan behoort een blokkade van de Brusselse wegen tot de mogelijkheden”, vertelt Redondo, die zegt op te komen voor de belangen van 2.000 chauffeurs die voor hun broodwinning afhankelijk zijn van Uber.

De belangenvertegenwoordiger verwijst naar een uitspraak van een Brusselse rechtbank in 2019 waarin de activiteiten van Uber als legaal bestempeld worden. Volgens Redondo snijdt het geen hout dat er nu gerefereerd wordt aan de wet van 1995 voor het argument van de smartphone. “Toen waren er nog geen applicaties, smartphones, Uber en Heetch”, argumenteert hij.

Tot nader order zullen de Uber-chauffeurs volgens hem dan ook gewoon het werk voortzetten. Dit terwijl de Brusselse overheid dreigende taal spreekt: “Bij niet-naleving van de regelgeving riskeert de overtreder een inbeslagname van het voertuig, een strafvervolging en een administratieve sanctie, namelijk de tijdelijke schorsing of definitieve intrekking van zijn vergunning om een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uit te baten.”

‘Het begin van het einde voor Uber’

Taxifederatie GTL reageert verheugd op de strengere handhaving van de VVB-regels, hetgeen volgens haar het einde van Uber aankondigt. “Het recht heeft gesproken”, begint GTL haar schriftelijk commentaar. “Gesterkt door de uitspraak van de beroepsrechter van 15 januari waarbij de exploitatie van UberX-diensten in Brussel illegaal werd verklaard, verhardt de Brusselse Directie Personenvervoer eindelijk haar standpunt ten aanzien van de honderden VVB-voertuigen die er op een illegale manier alternatieve taxidiensten aanbieden.”

De sectororganisatie besluit: “De nieuwe uitspraak moet de controlediensten in Brussel in staat stellen overtredingen door Uber(-chauffeurs) vast te stellen.”

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.