Smartphone, app, MaaS. Foto: iStock / LDProp

GTL: in Brussel niet smartphones ter discussie stellen, maar Uber

Connected man in the street texting on app cell phone. Connection device. Texting, sms, chat, mail

Taxifederatie GTL heeft zich in de Brusselse discussie gemengd over het strenger handhaven van de VVB-regels, onder meer door het gebruik van smartphones aan banden leggen. GTL vindt niet dat het gebruik van de smartphone het probleem is, maar is wel voorstander van een strengere aanpak van Uber.

“Door de discussie met betrekking tot de Brusselse controles op Uber-chauffeurs te vernauwen tot het al dan niet mogen gebruiken van een app, gaat men voorbij aan de fundamentele vaststelling dat Uber bewust de regels heeft willen omzeilen, om zo concurrentievoordeel te genieten”, stelt GTL in een officieel persbericht.

De sectorfederatie vindt al jaren dat Uber oneerlijk spel speelt in Brussel door chauffeurs met VVB-vergunningen te gebruiken voor taxiwerk. Het ziet zich daarbij nu ook gesterkt door een uitspraak van het hof van beroep van enkele weken geleden. “De Brusselse beroepsrechter heeft expliciet geoordeeld dat Uber verhuurcontracten gebruikt met de lege vennootschap Platform Riders Association (PRA) en dat contracten kunstmatig zijn en tot doel hebben het frauduleus omzeilen van de exploitatievoorwaarden”, aldus GTL.

Strengere aanpak Uber-chauffeurs

Op basis van de tussentijdse uitspraak van de Brusselse beroepsrechter acht GLT het logisch dat de regering de VVB-regels strenger wil handhaven. “Dat de minister-president aan zijn administratie gevraagd heeft om de beslissingen van de beroepsrechtbank toe te passen, is de normale procedure. Het is logisch dat de inspectiediensten en de politie vanaf nu de chauffeurs die de wetgeving verder blijven overtreden, tegenhouden en sanctioneren.”

In de politiek en onder Uber-chauffeurs is veel verontwaardiging over het verbod op het gebruik van smartphones. GTL benadrukt dat niet het gebruik van smartphones de organisatie stoort. “Belgische taxiondernemingen gebruiken ook apps en zijn voor een modernisering van de wetgeving, maar wel met regels die voor iedereen gelden en de nodige garanties bieden voor klant, chauffeur en eerlijke concurrentie.”

‘Brusselse taxiwereld is een jungle’

De organisatie juicht het moderniseren van de taxiwetgeving in Brussel toe, iets waar de Brusselse regering de komende tijd werk van wil maken. “De laatste jaren was Brussel een jungle, waarbij piraten uit andere gewesten als vrijbuiters een deel van de markt bedienden.”

Als voorbeeld van mogelijke hervormingen wijst GTL op het Vlaamse taxidecreet van 2020. ”Apparatuur en software aan boord van het voertuig waarmee de rittengegevens, prijzen, gegevens van de chauffeur real time verstuurd worden naar een server van de overheid. Dat laat een eenvoudige controle door de politiediensten toe.”

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.