Vaccinatie. Foto: iStock / Ridofranz

Een inkijkje in de organisatie van het vervoer naar vaccinatiecentra

Vaccinatie. Foto: iStock / Ridofranz (onbeperkt gebruik)

In veel gemeenten worden taxibedrijven ingeschakeld voor het vervoer van en naar vaccinatiecentra. De coördinator mobiliteit van de eerstelijnszone Zuiderkempen gaf aan TaxiPro een inkijkje in de organisatie van het vervoer tijdens de vaccinatiecampagne. Taxichauffeurs die hiervoor worden ingezet in de Kempense stad Geel en de vijf aanpalende gemeenten, worden vanaf volgende week prioritair gevaccineerd.

Onder de eerstelijnszone Zuiderkempen vallen naast Geels ook Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo. Coördinator voor de mobiliteit bij de vaccinatiecampagne is Stijn Valgaeren, die met collega’s al vanaf eind januari bezig is met het uitwerken van een plan voor het vervoer.

Valgaeren schat de doelgroep van minder mobiele mensen die hulp nodig hebben bij het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum op circa 3.500 mensen. “In totaal gaat het om zo’n 14.000 enkele ritten. Dat wil zeggen: een heen- en terugreis naar het vaccinatiecentrum. En dit twee keer omdat er twee keer ingeënt moet worden.”

Minder Mobiele Centrale

Voor het vervoer van deze mensen kijkt de gemeente in eerste instantie naar de Minder Mobiele Centrales (MMC), die een lange bestaansgeschiedenis hebben in de gemeenten en ook de dispatching voor hun rekening zullen nemen. In totaal staan er volgens Valgaeren zo’n tachtig vrijwillige chauffeurs ter beschikking.

De mobiliteitscoördinator schat in dat dit aantal niet genoeg zal zijn om te voorzien in de vraag. “Als we in capaciteitsproblemen komen, doen we een beroep op VVB-chauffeurs.” De organisatie heeft enkele weken geleden alle taxi- en VVB-bedrijven op het grondgebied van de eerstelijnszone Zuiderkempen aangeschreven. “Op dit schrijven hebben voor de zone Geel alleen maar VVB-bedrijven gereageerd”, vertelt hij. “Van geen enkel lokaal vergund taxibedrijf in Geel hebben we feedback voor interesse ontvangen. In de regio Westerlo is dat wel het geval.”

Blokken van drie uur

In overleg met de deelnemende VVB-bedrijven is besloten te werken in blokken van drie uur. Die tijdsduur komt niet uit de lucht vallen. Volgens de cao moeten opgeroepen werknemers voor minstens drie uur uitbetaald worden. Ook als de chauffeur maar een halfuur werkt, moet hij dus voor drie uur uitbetaald krijgen.

Valgaeren had alle begrip voor het verzoek van de VVB-bedrijven. “Het moet natuurlijk ook voor hen rendabel blijven. Als wij door gebrek aan capaciteit van de vrijwilligers van de MMC een beroep doen op taxivervoer, dan zorgen wij ervoor dat het blokje van drie uur gevuld is.”

Bij het smeden van de planning is men uitgegaan van een vaccinatietijd van drie kwartier tot een uur, vanaf het moment dat de bewoner wordt afgezet. “In deze tijd kan het taxibedrijf een nieuwe bewoner ophalen en bij het afzetten daarvan de eerste passagier weer thuisbrengen”, legt de coördinator uit.

Planning twee dagen op voorhand

De ritplanning wordt steeds door drie overkoepelende gemeentes gedeeld, waarbij elk zijn afspraken in de agenda kan plaatsen. Hierna kan dispatching van de MMC het vervoer inplannen. Bij een tekort aan capaciteit bij het MMC vervoer worden de deelnemende VVB-bedrijven twee dagen op voorhand verwittigd met een planning.

Met het inzetten van de professionele chauffeurs hopen Geel en de andere gemeenten wat te kunnen doen voor de noodlijdende sector. “Het is voor ons beide een win-win situatie. Taxibedrijven hebben extra werk en wij kunnen vervoer van en naar de vaccinatiecentra aanbieden aan onze bewoners. Wij geven een opleg bovenop de eigen bijdrage van de passagier aan de taximaatschappij in bepaalde gevallen.”

Taxichauffeurs eerder gevaccineerd

De empathie van Geel met de taxisector beperkt zich niet alleen tot het economische. Om de gezondheid van passagier en de chauffeurs te waarborgen, heeft men de deelnemende chauffeurs naar voren geschoven in de vaccinatieperiode. Ook de vrijwillige bestuurders van de Minder Mobiele Centrale zullen eerder geprikt worden.

“De taxichauffeurs zullen vanaf volgende week ingeënt worden. We hebben de persoonsgegevens van de chauffeurs opgevraagd bij de vijf deelnemende bedrijven”, vertelt Valgaeren. Taxifederatie GTL had enkele weken geleden al gevraagd om taxichauffeurs op de lijst met voorrangsberoepen te plaatsen. Dit verzoek was afgewezen.

Volgens Valgaeren kunnen gemeenten als ze dat willen oplossingen vinden voor dit soort zaken in de centrale vaccinatieplanning vanuit Brussel. “Het gaat in het bijzonder ook om de gezondheid van de minder mobielen en de zwakkeren in onze maatschappij.”

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.