Daklicht, taxibord

Vakbondsafgevaardigden mogelijk bij grotere taxibedrijven

Foto: Jerom Rozendaal / ProMedia

In taxi- en VVB-bedrijven met minstens vijftig werknemers mag voortaan een vakbondsafvaardiging  aanwezen worden. Dat is de uitkomst van een nieuwe cao die donderdag in het paritair comité 140 werd ondertekend.

Tot nu toe was het zo dat in een onderneming vanaf vijftig werknemers sociale verkiezingen moesten worden georganiseerd voor het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Vanaf honderd medewerkers moest dat ook gebeuren voor een ondernemingsraad. De verkozenen komen dan maandelijks samen op een vergadering CPBW en een vergadering OR om allerlei zaken te bespreken.

Om een vakbondsafvaardiging op te richten moet er binnen de sector ook een cao bestaan. Voor de taxisector was dat niet nog niet het geval. Bij de vorige sectoronderhandelingen eind 2019 werd afgesproken dat de sociale partners hierover een cao zouden afsluiten. Dat is donderdag dus gebeurd.

Dispuut met werkgever

“Een aanstelling van een syndicale delegatie gaat nog iets verder. Er kan nu één iemand per representatieve vakbond aangesteld worden als syndicaal afgevaardigde”, becommentarieert Yves Toutenel van vakbond ACV de nieuwe cao.

Door de nieuwe regel kan er nu één iemand per representatieve vakbond aangesteld worden als syndicaal afgevaardigde. “Die heeft dan de bevoegdheid om bijvoorbeeld iemand individueel bij te staan bij een dispuut met de werkgever, heeft het mandaat om onderhandelingen te voeren met het oog op het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten in de onderneming, de toepassing van het arbeidsreglement.”

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.