Rechter. Foto: iStock / Wavebreakmedia

Landens taxibedrijf zwaar beboet voor sociaalrechtelijke overtredingen

Rechter. Foto: iStock / Wavebreakmedia (onbeperkt gebruik)

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een taxibedrijf uit Landen en de gewezen zaakvoerder zware geldboetes opgelegd voor een hele reeks sociaalrechtelijke inbreuken. Het was niet de eerste keer dat het bedrijf op deze manier in de problemen kwam.

Het onderzoek startte na een klacht van een ontslagen werknemer over slechte werkomstandigheden en het niet tijdig betalen van loon. “Het is dankzij deze moedige persoon dat alles naar buiten is gebracht”, zegt Annemie Vanroy, Persmagistraat bij de Rechtbank Eerste Aanleg van Leuven. “Op die manier hebben we veel andere misdrijven kunnen vaststellen. Maar het moet duidelijk zijn dat het niet enkel om deze ene werknemer gaat. Er was maar één burgerlijke partij, maar het aantal werknemers dat benadeeld werd was veel groter. Er is sprake van diverse controles ten aanzien van diverse werknemers. Het ging om heel wat tenlastenleggingen.”

De sociale inspectie voerde een onderzoek uit van 1 januari 2018 tot 5 april 2019. Dat bracht een hele reeks inbreuken aan het licht. Er zijn verschillende tenlasteleggingen, zoals het niet tijdig uitbetalen van lonen. Zo werd de maximale arbeidsduur van de taxichauffeurs niet gerespecteerd en werden de lonen niet correct uitbetaald.

“Zo werd het loon voor een feestdag of een vervangingsdag voor tien personen niet tijdig uitbetaald”, zegt Vanroy. “Er was onder meer ook een tenlastenlegging omdat er voor dertien personen geen tussenkomst was voorzien voor de vervoerskosten. Er werd ook geen correcte Dimona-aangifte gedaan bij indiensttreding. De Dimona-aangifte is er ook voor de bescherming van die bestuurder of werknemer zelf. Het is belangrijk dat dat op een correcte manier gebeurt.” De Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever aan Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid meldt dat een werknemer in dienst komt, uit dienst gaat, langer of korter werkt dan voorzien. De aangifte via deze online dienst is verplicht.

Zware boetes

De boetes waren niet min. Paul V.d.W, de gewezen zaakvoerder van het Landens taxibedrijf, kreeg een geldboete van 24.000 euro. Voor het taxibedrijf liep de boete op tot 120.000 euro. “De geldboetes zijn wel zeer hoog”, zegt Vanroy. “Het zijn natuurlijk zware boetes dat voor dit soort misdrijven worden opgelegd. Dat is wettelijk bepaald. De boetes worden ook vermenigvuldigd met het aantal inbreuken en werknemers. Als men nieuwe inbreuken maakt, dan speelt dat mee bij de straftoemeting. Maar als men de reglementeringen volgt en als men zorgt dat ook de bestuurders met alles in orde zijn, dan is er geen probleem.”

Het is niet de eerste keer dat het taxibedrijf sociaal rechtelijk gedagvaard en veroordeeld is. De zaakvoerder liep in 2016 en 2018 al veroordelingen op voor soortgelijke sociaalrechtelijke inbreuken. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. “Zowel de BVBA als hun zaakvoerder hadden al strafrechtelijke veroordelingen opgelopen”, zegt Vanroy. “De eerste beklaagde was de zaakvoerder van het taxibedrijf. Voor hem  spreekt men van een zwaar beladen strafblad voor sociaalrechtelijke inbreuken. Daar wordt rekening mee gehouden met de strafmeting.”

De gedupeerde werknemer die zich burgerlijke partij stelde, kreeg een schadevergoeding van 1.660,45 euro. De andere slachtoffers kunnen zich nog steeds burgerlijke partij stellen en een schadevergoeding eisen.

Goede behandeling

Dergelijke veroordelingen komen gelukkig niet al te vaak voor in het arrondissement Leuven. “Het is geen dagelijkse kost dat een taxibedrijf wordt veroordeeld voor dergelijke feiten”, zegt Vanroy. “Maar we zien dat het toch regelmatig gebeurt dat taxibedrijven en vennootschappen er zich schuldig aan maken. Gelukkig zijn er veel controles. En als men merkt dat er iets niet in orde is, dan vervolgt men. De meeste taxibedrijven zijn wel in orde en houden zich goed aan de regels.” Het Landens taxibedrijf werd ondertussen eind vorig jaar failliet verklaard.

Annemie Vanroy vindt het belangrijk dat taxichauffeurs goed behandeld worden. “De Belgische taxisector is groot. De sector is tamelijk uitgebreid en telt veel werknemers. De taxichauffeurs moeten correct behandeld worden. Een taxichauffeur die dag en nacht moet rijden, brengt de veiligheid voor zichzelf, zijn passagiers en de andere weggebruikers in het gedrang. Ze moeten dus hun werk op regelmatige tijdstippen kunnen uitvoeren en rust kunnen nemen, zodat alles veilig kan verlopen. De sociaalrechtelijke veroordelingen komen er omdat die mensen niet krijgen waar ze recht op hebben. Het is dus belangrijk dat de werknemers én de voertuigen in orde zijn. Dat is in het belang van het taxibedrijf. Zo zal men dergelijke problemen niet krijgen. Als de vennootschappen niet in orde zijn, dan worden er veroordelingen uitgeschreven.”

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.