Taxi Brussel. Foto: Brussel Mobiliteit

Coronacrisis dreigt taxisector doodsteek te geven

Taxi Brussel. Foto: Brussel Mobiliteit

Taxifederatie GTL dringt aan op bijkomende maatregelen vanuit de Vlaamse en federale regering om de bedrijven in de taxisector te helpen. Ook de VVB-sector Luchthavenvervoer & Personenvervoer slaat een noodkreet in een brief gericht aan de bevoegde politici. De taxisector wordt momenteel ‘bijzonder zwaar’ getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

Intussen blijft het aantal besmettingen toenemen. Vandaag raakte bekend dat er weer 172 nieuwe besmettingen in ons land zijn. In totaal zijn er in België 1058 mensen besmet. 252 patiënten liggen in het ziekenhuis, waarvan 53 op intensieve. 31 mensen worden beademd.

Plotse terugval

Pierre Steenberghen, secretaris-generaal bij de taxifederatie GTL, wil extra maatregelen voor de taxisector. “De bedrijven kunnen nu al een beroep doen op tijdelijke werkloosheid, wat momenteel veel aangevraagd wordt. Ze kunnen ook een beroep doen op fiscale steunmaatregelen. Maar dit zal voor velen niet volstaan om de huidige crisis te overleven. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoer van minder mobiele personen en rolstoelgebruikers naar revalidatiecentra, zorginstellingen, ziekenhuizen of dagcentra, oudervoorzieningen zien hun activiteiten plots terugvallen op 10 procent van het normale niveau. Een grote operator als Hendriks ziet bijvoorbeeld een plotse terugval in hun segment.”

Het zal zware problemen veroorzaken voor de verdere leefbaarheid van de bedrijven

Volgens Steenberghen weegt vooral de kostengraad door. “Hun personeelskosten vertegenwoordigen ongeveer 50 procent van de bedrijfskosten, wat voor een deel verholpen en opgevangen wordt door tijdelijke werkloosheid. Anderzijds moeten de vaste kosten verder betaald worden, ook bij een plotse annulering van de meeste opdrachten. Het zal zware problemen veroorzaken voor de verdere leefbaarheid van de bedrijven.”

Verminderde vraag

GTL zich nu tot federaal minister Maggie De Block (Open VLD) en Vlaams minister Wouter Beke (CD&V). “We willen dat deze overheden de zorginstellingen en de vervoerders die getroffen worden door het plots wegvallen van de vraag, niet laten vallen. We vragen dat de contracten verder gehonoreerd worden. Anders kan dit de doodsteek zijn voor bepaalde bedrijven.”

Volgens GTL worden in het Brussels Gewest wél maatregelen genomen, onder meer bij de Franstalige gemeenschapscommissie (Cocof). “De instellingen worden behouden”, zegt Steenberghen. “Bij laattijdige annulering van het vervoer worden een deel van de kosten alsnog betaald.”

De taxifederatie GTL is ook heel bezorgd om de bedrijven die het taxivervoer aan de luchthavens verzekeren. “Het luchthavenvervoer heeft zeker een vermindering van 50 procent van uitrijdende taxi’s, door de terugval van de activiteit. Als diensten van openbaar nut blijven zij verder taxivervoer aanbieden, met een deel van de vloot en van hun chauffeurs. Maar het spreekt voor zich dat die chauffeurs met verlies werken. De werkgevers moeten hen het gewaarborgd minimumloon betalen, met een omzet die daarvoor te laag is. Bovendien moeten ze op dat loon de sociale bijdragen betalen.”

Sterke daling

GTL vraagt passende maatregelen. “Zoals we vorig jaar al gemeld hebben, waren de sociale bijdragen specifiek voor werkgevers van de taxisector sinds 2018 sterk verhoogd naar aanleiding van de taxishift. We vragen een tijdelijke verlaging van de sociale lasten (RSZ). Ook in de andere segmenten van de taximarkt ziet men een zeer sterke daling van de vraag, door de sluiting in de horeca, cafés, hotels, discotheken, alsook in het B2B-segment. We dringen daarom bij de regeringen aan op extra maatregelen om de taxisector te redden.”

Echter de kosten, kredieten en dergelijke, blijven wel doorlopen

Ook vanuit de VVB-sector Luchthavenvervoer & Personenvervoer werd een brief geschreven naar de bevoegde ministers om de problemen aan te kaarten. “Als VVB-bedrijf zijn we afhankelijk van vervoersopdrachten naar de luchthaven en naar commerciële evenementen”, zegt Steven Aper, zaakvoerder bij Airtax die de brief schreef. “Door de beslissing van 12 maart waardoor het openbaar leven stilvalt, waarvoor ik begrip heb, zit ik nu reeds met het overgrote deel van mijn werk dat wegvalt. Echter de kosten, kredieten en dergelijke, blijven wel doorlopen. Ook ligt het zakelijk vervoer quasi stil doordat bedrijven hun buitenlandse reizen in grote mate uitstellen.

Oplossing uitwerken

Steven Aper merkt op dat er voor heel wat sectoren naar oplossingen wordt gezorgd om het hoofd boven water te houden. “Ik merk dat voor de luchtvaartsector, waar we rechtstreeks aan vasthangen, er vanuit de federale overheid naar oplossingen wordt gezocht om het hoofd boven water te houden. Er is een mooie regeling gecommuniceerd ten behoeve van de Horeca in het journaal van 14 maart.”

Aper vraagt dat er ook voor zijn sector een dergelijke regeling wordt uitgewerkt. “Want het gevoel besluipt me, dat we in de vergeethoek worden geduwd. Mijn onderneming zal echter de komende weken ook plat gaan en ik denk dat dit voor mij nefast zal zijn. Ik heb echter nooit de bedoeling gehad om een onderneming te beginnen om te eindigen in faling en het huis te moeten verkopen waarvoor ik nu al tien jaar en x-aantal maanden netjes mijn krediet voor aflos. Dus beste overheid, ik vraag met aandrang ook voor onze sector, die voornamelijk uit kleine ondernemers bestaat, een oplossing uit te werken.”

Federale regering krijgt extra macht

Sinds de coronacrisis uitbrak is er in België een steeds grotere roep voor een volwaardige federale regering. In België is er al vijftien maanden geen volwaardige federale regering. Sinds de val van de regering Michel zitten we in lopende zaken. Premier Wilmès staat al een tijdje aan het hoofd van een minderheidsregering.

Op dat vlak werd er dit weekend een belangrijk akkoord bereikt door nagenoeg alle partijen (PS, sp.a, MR, Open Vld, N-VA, CD&V, cdH, Ecolo en Groen). De oppositiepartijen (Groen, Ecolo, PS, sp.a, N-VA, cdH en DéFI) zullen premier Wilmès zes maanden lang volmachten geven zodat de regering veel sneller maatregelen kan nemen in crisistijden. Zo kan de regering sneller beslissen en moet ze voor elk besluit niet meer langs het parlement passeren voor een stemming. Zo kan de regering de impact van het coronavirus zoveel mogelijk kan beperken en eventueel ook sneller maatregelen nemen, is de bedoeling.

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.