Daklicht. Foto: Brussel Mobiliteit

Minder dan de helft van de taxi’s gekoppeld aan Chiron

Daklicht. Foto: Brussel Mobiliteit

Nog steeds heeft circa 30 procent van de taxibedrijven de verplichte koppeling met de Chiron-databank niet in orde gemaakt. Dit is de online rittendatabank voor individueel bezoldigd personenvervoer van de Vlaamse overheid. 40 procent is inmiddels wel gekoppeld, laat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) weten. MOW doet nogmaals een oproep aan taxibedrijven om zich in regel te stellen.

Taxibedrijven die werken onder het taxidecreet van 2020 moeten sinds 1 november van vorig jaar aangesloten zijn op de overheidsdatabase Chiron en realtime informatie doorgeven van elke rit. Met deze verplichting wordt de administratieve werklast van de taxibedrijven vereenvoudigd en kan de Vlaamse overheid makkelijk toezicht houden op de taxisector en zwartwerk tegengaan.

Van de 650 uitbaters die op dit moment werken onder de nieuwe vergunning, is op dit moment iets meer dan 40 procent gekoppeld met de Chiron-databank (270). Iets meer dan 25 procent (170) heeft zich geregistreerd op de testomgeving en moet nu dus nog de stap zetten naar de productie-omgeving. Zonder deze laatste stap is de koppeling niet compleet. Daarmee blijven er nog behoorlijk wat uitbaters over die nog geen stappen lijken te hebben gezet.

Begrip

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) toont wel begrip. “We begrijpen dat de coronacrisis een belangrijke rol heeft gespeeld bij het moeizaam aansluiten op de Chiron-databank”, zegt woordvoerder Nick Arys. “Een deel van de sector lag zo goed als stil. En als je geen ritten maakt, kan je ze natuurlijk niet registreren.”

Hij vervolgt: “Enkele leveranciers hebben ook getalmd om de nodige aanpassingen aan hun software aan te brengen om de verbinding met Chiron mogelijk te maken. Maar dat probleem is ondertussen van de baan. De taximarkt is zich stilaan weer aan het hernemen en dus doen we nogmaals de oproep om de verplichte koppeling met Chiron in orde te brengen. We zijn intern aan het bekijken zijn of en hoe de koppeling met Chiron gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt zodat de onboarding voor exploitanten sneller en efficiënter kan verlopen.

Handhaving

Arys wil niet zeggen dat de politie nu meer handhaaft op de Chiron-plicht dan vroeger. “Vanuit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is het moeilijk om daar uitspraken over te doen. We organiseren immers niet zelf het toezicht op de naleving van de taxiregelgeving en geven ook geen opdrachten aan de politiediensten. De politie bepaalt zelf de manier van handhaven: frequentie, strengheid, sanctionering. Als taxi’s gecontroleerd worden, geldt dat voor alle verplichtingen waaraan ze moeten voldoen: vergunning, bestuurderspas, apparatuur/software, dienststaat, vervoerbewijs. Koppeling met Chiron is ook zo’n verplichting (op basis van decreet, artikel 31).”

Volgens Arys hebben politiediensten op dit moment nog geen toegang tot Chiron. “De politie voert controles uit door de dienststaat van de chauffeur te raadplegen en te controleren welke ritten werden uitgevoerd. Wanneer daar twijfels over zijn, kan de politie met ons contact opnemen om te verifiëren of er ritten in Chiron werden geregistreerd. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kijkt dan na of de gecontroleerde rit geregistreerd werd. Dat is al enkele keren gebeurd.”

GTL reageert

Taxifederatie GTL was zelf nogal verwonderd van de cijfers toen ze die vernamen. “Niet aansluiten op Chiron kan aanleiding geven op zwartwerk”, zegt Pierre Steenberghen van GTL. “Zonder aansluiting zou de overheid geen vergunningen IBP mogen afleveren. De bal ligt dus in het kamp van de overheid zelf. Maar er zijn natuurlijk factoren die hierin meespelen en waarvoor soms oplossingen nodig zijn.”

Steenberghen somt een waslijst op van klachten die hij krijgt. “Chiron is te complex om aan te sluiten”, vertelt hij. “Er zijn teveel hiaten tussen theorie en praktijk. Het systeem is ook te kostelijk, behalve als je bij een taxicentrale of andere platform aansluit; voor hen kost de aanpassing quasi niets. Er zouden teveel leveranciers zijn die niet uitvoeren wat ze beloven.”

Daarnaast bevindt de sector zich door corona in een crisisperiode en zouden bepaalde steden en gemeenten niet tot nauwelijks van de nieuwe eis op de hoogte zijn. Wanneer gemeenten wel op de hoogte zijn, kan de gemeentelijke administratie het soms niet bijhouden met het papierwerk. Volgens Steenberghen is een laatste drempel voor uitbaters dat de overheid hierop nauwelijks handhaaft. “Een gehoorde opmerking is: er is geen noodzaak, want er zijn geen controles.”

Lees ook:

230 taxibedrijven gekoppeld met database Chiron

Auteur: Matthias Vanheerentals

Matthias Vanheerentals is freelance redacteur van TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.