Uber (foto: Uber)

Ook Uberchauffeurs die vergunning na 15 januari 2021 aanvroegen mogen blijven rijden

Foto: perskit Uber

Het Grondwettelijk Hof heeft vrijdag besloten dat ook Uberchauffeurs die hun Brusselse VVC-vergunning na 15 januari 2021 hebben aangevraagd, taxidiensten mogen verlenen via UberX in het Brussels Gewest. De scharnierdatum in de noodordonnantie wordt als ongrondwettelijk gezien.

Na een arrest van het hof van beroep sloot Uber het UberX-platform op 26 november 2021 af, waardoor zo’n 2.000 VVC-chauffeurs niet meer konden werken. Hierop volgde de noodordonnantie, meldt Het Nieuwsblad. Deze tijdelijke oplossing maakte het mogelijk dat de chauffeurs hun werk binnen een juridisch kader konden voortzetten.

Hierbij gold wel de regel dat de chauffeurs moesten werken op basis van een exploitatievergunning die uiterlijk 15 januari 2021 was aangevraagd. Dit werd gedaan om de overgangsregeling alleen ten goede te laten komen van de exploitanten die te goeder trouw zijn. Een aantal chauffeurs die de vergunning na de scharnierdatum hadden aangevraagd, waren hier niet over te spreken omdat deze datum in strijd zou zijn met het beginsel van gelijkheid, niet-discriminatie en de vrijheid van ondernemen.

Datum niet pertinent

Zij stapten naar het Grondwettelijk Hof om de schorsing van de scharnierdatum en hebben nu hun gelijk gekregen. Het Hof stelt dat de datum niet pertinent is en dat exploitanten die hun aanvraag later deden, ook ter goeder trouw kunnen zijn. Bovendien zou er sprake zijn van een moeilijk te herstellen nadeel omdat de chauffeurs inkomsten mislopen doordat ze niet kunnen werken. De overige bepalingen van de noodordonnantie blijven wel gelden.

Lees ook: Stad Oostende maakt aanvraag premies mobiliteit makkelijker

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.