Uber (foto: Uber)

Uber-chauffeurs mogen in Brussel voorlopig weer aan de slag

Foto: perskit Uber

VVB-chauffeurs in het Brusselse gewest kunnen voorlopig weer onder strikte voorwaarden taxidiensten verlenen. De Brusselse regering heeft een tijdelijke oplossing hiervoor goedgekeurd. Deze blijft van kracht tot de ordonnantie over de hervorming van de taxisector klaar is.

De oplossing is bedoeld voor chauffeurs die hun inkomen voornamelijk uit VVB-activiteiten halen, waarbij het concreet met name om Uber-chauffeurs gaat. Gebruik van het platform UberX in het Brussels gewest werd twee weken geleden in een gerechtelijke uitspraak verboden. De tijdelijke regeling zorgt ervoor dat deze chauffeurs weer rechtmatig aan het werk kunnen.

Voorwaarden

Daarvoor gelden dus strikte voorwaarden. Zo mag er alleen worden gewerkt op basis van een exploitatievergunning die uiterlijk op 15 januari 2021 is aangevraagd. Ook moeten chauffeurs aantonen dat zij hun activiteit gemiddeld minstens twintig uur per week uitoefenen, omdat het gaat om een oplossing voor chauffeurs die voor hun beroepsinkomen hierop gewezen zijn. Verder mogen er alleen ritten via een erkend platform worden geboekt; het fysiek ronselen van klanten is dus niet toegestaan. Dat geldt ook voor het stationeren op de openbare weg of taxistandplaatsen.

Platformen mogen voorlopig in het Brussels gewest actief blijven als zij een vestigingseenheid in België hebben die is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daarnaast moet aan Brussel Mobiliteit informatie worden verstrekt over chauffeurs, exploitanten en algemene voorwaarden. Chauffeurs mogen niet worden verplicht om zich bij slechts één platform aan te sluiten. Worden deze voorwaarden niet nageleefd, dan kan de erkenning binnen een termijn van tien dagen worden ingetrokken.

Het opleidingsbesluit dat de voorwaarden inzake toegang tot het beroep van chauffeur gelijkschakelt, wordt volgende maand van kracht.

Snel terug aan de slag

“Mijn regering heeft zeer hard gewerkt en we zijn tevreden dat we vandaag een tijdelijke oplossing kunnen voorstellen, waardoor het voor de chauffeurs die getroffen zijn door de beslissing van Uber mogelijk moet worden gemaakt om snel terug aan de slag te gaan”, reageert minister-president Rudi Vervoort. “Dit voorstel respecteert de gerechtelijke uitspraken van de voorbije jaren over dit elektronische platform en effent tegelijk het pad voor de toekomstige ordonnantie die een volwaardig uniek statuut voor het beroep zal vaststellen.”

Lees ook:

Auteur: Dylan Metselaar

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.