Daklichten

Nog steeds geen privacyprotocol voor taxidatabase Chiron

Foto: ProMedia

Er is nog altijd geen akkoord over het privacyprotocol voor Chiron, de overheidsdatabase voor ritgegevens van taxi’s. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de politie moeten daar afspraken over maken, maar de discussie daarover loopt nog. Controles geschieden daarom nog steeds op de oude manier. 

Alhoewel politiediensten nog geen toegang tot Chiron hebben, is de databank wel al in werking, vertelt MOW-woordvoerder Nick Arys. “Op dit moment kan de politie de dienststaat van de chauffeur raadplegen om te zien welke ritten werden uitgevoerd. Wanneer daar twijfels over zijn, kan de politie met ons contact opnemen om te verifiëren of er ritten in Chiron werden geregistreerd.”

Hij benadrukt dat er op dit moment ook wel degelijk gehandhaafd kan worden op de Chironplicht, maar dan op de oude manier, via fysieke controles en het opvragen van gegevens bij het Departement MOW. “Elke politiezone bepaalt zelf hoe het toezicht houdt op de taxiregelgeving. Uit onze contacten met de politiekorpsen komt naar voor dat er vooral gesensibiliseerd wordt.”

Arys legt uit dat voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen Vlaamse instanties of externe overheden een verplichting bestaat om een protocol op te maken.

Vertraging heeft technische oorzaak

De vertraging in het opmaken van het privacyprotocol heeft een technische oorsprong. “Op dit moment wordt nog bekeken hoe de politie veilig toegang kan krijgen tot onze databank. Dat protocol zal dan onder meer de maatregelen beschrijven die worden genomen om de uitwisseling van de persoonsgegevens veilig te laten gebeuren”, aldus Arys.

Dat er op dit moment nog geen privacyprotocol is, betekent volgens Arys niet dat er een inbreuk is op de privacywetgeving. Hij weerspreekt daarmee geruchten dat de plicht juridisch geen steek houdt en daarom de ondertekening van het privacyprotocol vertraagt. Hij geeft aan niet te weten wanneer het protocol klaar zal zijn.

APTU voorstander van controlesysteem

Koen Van Oorschot, voorzitter van de Antwerpse taxifederatie APTU, noemt de vertraging een “overheidsaangelegenheid die vermoedelijk vroeg of laat in orde komt.” Hij geeft aan voorstander te zijn van Chiron. “Transparantie van de taxisector en controlemogelijkheden voor de overheid zullen onze sector op lange termijn opwaarderen. Controle is een beloning voor de bedrijven die met alles in orde zijn.”

Ook Arys stelt dat de Chiron-plicht tal van voordelen met zich meebrengt. “Met deze verplichting wordt de administratieve werklast van de taxibedrijven vereenvoudigd en kan de Vlaamse overheid makkelijk toezicht houden op de taxisector en zwart werk tegengaan”

Daarnaast stelt de grote beschikbaarheid aan data die via Chiron binnenkomt, de Vlaamse overheid in staat om aan het mobiliteitsaanbod te sleutelen. In het kader van basisbereikbaarheid, dat gestoeld is op een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod, is dat dat van groot belang. Chirongegevens kunnen inzicht geven in de blinde vlekken op het Vlaamse mobiliteitslandschap en daar op sturen.

Rol taxi’s in nieuw mobiliteitsplan

Taxibedrijven spelen volgens Arys een belangrijke rol in nieuwe mobiliteitsplan en moeten de blinde vlekken mee helpen opvangen. “Basisbereikbaarheid bestaat uit vier vervoerlagen”, stelt hij. “Het treinnet (NMBS), het kernnet (verbindingen tussen belangrijke steden), het aanvullend net (o.a. ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten) en het vervoer op maat (lokale, al dan niet private, initiatieven, zoals bijvoorbeeld de buurtbus, taxi’s en doelgroepenvervoer).

Lees ook:

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.