Zuidstation Brussel

Bijna een derde minder taxichauffeurs in loondienst sinds coronacrisis

Foto: Matthias Vanheerentals / ProMedia

De coronacrisis heeft er flink ingehakt in de taxisector. Analyse van voorlopige cijfers wijst uit dat er vorig jaar bijna 2.000 chauffeurs in loondienst zijn vertrokken over heel België. Taxifederatie GTL spreekt van een zeer zorgwekkende evolutie.

In het laatste kwartaal van 2019 waren er volgens GTL-directeur Pierre Steenbergen 6.908 taxichauffeurs in loondienst over heel België. Een voorlopige schatting, op basis van onder andere RSZ-aangiftes, duidt erop dat het personeelsbestand in de taxisector eind 2020 rond de 5.000 lag.

Ondanks de mogelijkheid om werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten, een overheidsmaatregel die nog steeds van kracht is, stelt de taxisector dus bijna 2.000 minder mensen tewerk. Steenbergen suggereert dat er taxibedrijven failliet zijn gegaan of hun werknemers hebben ontslagen.

Chauffeurs nemen zelfstandig ontslag

Een andere verklaring kan zijn dat chauffeurs uit eigen beweging zijn opgestapt. Zo schatte vervoersvakbond BTB-ABVV het percentage opgestapte chauffeurs bij autocarbedrijven begin dit jaar op minstens 20 procent. Uit verveling of uit financiële noodzaak besluiten ze de sector op zoek naar ander werk al dan niet tijdelijk te rug toe te keren.

GTL had de cijfers opgesnord om in de commissie economie van het federale parlement een presentatie te houden over de impact van corona op de taxisector. Steenbergen spreekt van een ‘verontrustende evolutie’. Hij benadrukt dat de terugval alleen maar de taxichauffeurs in loondienst betreft. “België telde voor de coronacrisis evenveel zelfstandige chauffeurs als chauffeurs in loondienst. Over deze categorie zijn geen gegevens bekend.”

Ook de zelfstandige chauffeurs verkeren volgens de GTL-directeur in zwaar weer. Het lijkt dan ook voor de hand liggend dat ook een groot deel zelfstandige chauffeur de boeken (tijdelijk) hebben neergelegd. Partena Professional berekende dat het aantal startende zelfstandigen in de taxisector in 2020 met 51 procent is gedaald.

Lees ook:

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.