Uberprotest

Chauffeurs Uber en Heetch kondigen nieuw protest in Brussel aan

Foto: Fernando Redondo

Chauffeurs van de platformen Uber en Heetch gaan op 28 mei opnieuw demonstreren. Zij zijn fel gekant tegen de strengere controles die in de hoofdstad worden uitgevoerd op VVB-werk. Zij eisen dat de handhaving stilgelegd wordt in afwachting van een nieuwe taxiwet. 

De protestactie is aangekondigd door de sectororganisaties ABCL, UCLB en USCP die de VVB-chauffeurs vertegenwoordigen. Het protest volgt op een periode van relatieve rust waarbij de sectororganisaties aanvankelijk de dialoog wilden aangaan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De regering kondigde in maart aan de VVB-regels strenger te gaan handhaven. Zo is het gebruik van GSM’s voor het aannemen van ritten strafbaar, maar hierop werd tot voor kort niet gehandhaafd.

Maar de behoefte aan dialoog zou maar van één kant komen. De organisaties klagen in de persmededeling over het feit dat de VVB-chauffeurs sinds hun laatste ontmoeting begin maart met minister-president Rudi Vervoort in voortdurende onzekerheid leven. Inmiddels voert Brussel controles uit en zijn er al boetes uitgedeeld. Dit zou voor contante stress bij de chauffeurs zorgen.

Boetes kwijtschelden

Met de geplande actie willen de organisaties druk uitoefenen op de regering om deze controles te stoppen. Ook eist men een kwijtschelding van boetes die tot dusver werden uitgereikt. “We vragen de minister-president om de juridische procedures te stoppen en een overgangsperiode in te stellen tot de nieuwe hervorming waarop de sector wacht”, klinkt het.

De organisaties die de chauffeurs van Uber en Heetch vertegenwoordigen, willen een plek aan tafel bij het overleg over de taxihervormingen. Brussel werkt aan een hervorming van de taxiwet die ook de concurrentie tussen VVB- en taxibedrijven beter moet reguleren. “Indien de minister-president, zoals hij aangekondigd heeft, tegen de zomer een eerste versie van het plan wil, nodigt het gemeenschappelijk front hem uit om zo snel mogelijk de betrokken actoren samen te roepen om vooruitgang te boeken”, aldus de alliantie.

Kritiek op het overheidsbeleid

Vervoort kreeg eerder al felle kritiek uit eigen regeringskringen over het verstrengen van de VVB-regels. Ook nu krijgt de overheidskoers geen unanieme goedkeuring. Volgens Brussels parlementslid Christophe De Beukelaer is de aangekondigde protestactie het gevolg van het beleid van de Brusselse regering. “De minister-president laat het dossier rotten. Begin maart beloofde hij een nieuwe taxi-ordonnantie tegen de zomer. De zomer nadert en er is nog niets. Erger nog, we merken dat de VVB-chauffeurs nog nooit geraadpleegd werden”, vertelt hij tegen de Brusselse nieuwswebsite Bruzz.

De oppositiepartij eist dat de minister-president dringend de chauffeurs bij zich roept om het vertrouwen te herstellen en dat de controles worden opgeschort.

Ook taxifederatie GTL is kritisch op het Brusselse taxibeleid, alhoewel het niet oproept tot een stopzetten van de verbalizering. “Het is duidelijk dat het laisser faire-beleid van de laatste zes jaar in Brussel, waarbij nooit ingegrepen werd tegen de opkomst van onwettige diensten zolang er geen definitieve uitspraak kwam van de rechtbank, tot de huidige betreurenswaardige situatie geleid heeft.”

Lees ook:

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is als freelance redacteur verbonden aan TaxiPro.be.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.